Copenhagen,
01
April
2020
|
15:00
Europe/Amsterdam

Ny bog bidrager til Danmarks industrihistorie

Oversigt

Ny bog fortæller VKR Gruppens historie fra 1970’erne og til nutiden. VKR Gruppen er kendt for brands som VELUX, VELFAC og RATIONEL og historien giver indsigt i, hvordan en stor dansk familiekontrolleret industrikoncern har reageret på afgørende forandringer i verden fra venstreorienteret ideologi i 1970’erne over Murens Fald og europæisk integration omkring 1990 til globalisering og finanskrise i 00’erne.

Museumsleder, ph.d., Kristoffer Jensen er forfatter til bogen ”Dagslysingeniørerne” om VKR Gruppens historie fra 1970erne til nutiden, der 1. april udgives på Gyldendals forlag. VKR Gruppen hører til blandt de store danske virksomheder, som blev stiftet i årene omkring 2. Verdenskrig og i dag udgør en rygrad i dansk erhvervsliv.

Historien om VKR Gruppen fortælles med fokus på perioden efter 1970, hvor Lars Kann-Rasmussen som søn af firmastifteren gradvist overtog ledelsesansvaret fra sin far og sammen med betroede medarbejdere accelererede firmagruppens internationale ekspansion. Den positive udvikling var afhængig af, at de forstod at svare igen på store forandringer i den omgivende verden: Murens Fald, Det Indre Marked og generel globalisering.

Undervejs måtte et gammelt mantra om ultralav profil i offentligheden delvist modificeres.

Bogen giver indblik i konsekvenserne af den snævre forbindelse mellem fondseje og stram familiekontrol, som præger mange af kronjuvelerne i dansk erhvervsliv. Og den giver indblik i konsekvenserne af den politiske skepsis over for det lokale erhvervsklima, som mange danske virksomhedsejere nærede i 1970’erne.

VKR Gruppen er kendetegnet ved de tilknyttede almennyttige fonde, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. De udspringer af en gammel ambition om at agere mønsterværdigt. Lige let var det dog ikke altid at få det interne samarbejde i VKR Gruppens øverste ledelseslag til at fungere mønsterværdigt.

Historien om VKR Gruppen lægger op til en debat om, hvorvidt vi bør omskrive den nyeste danmarkshistorie for at give mere plads til industriens fortsatte betydning og dermed også til en debat om, hvilket billede de danske kulturhistoriske museer tegner af industriens plads i vores samfund, 
siger museumsleder Kristoffer Jensen.

På baggrund af arbejdet med bogen samt øvrig forskning foretaget i samarbejde med Syddansk Universitet konkluderer Kristoffer Jensen, at vi skal skrive den nyeste danmarkshistorie om for at give større plads til industrien. Trods forudsigelser om det modsatte, er industrien fortsat med at spille en afgørende rolle for Danmark også efter 1970’ernes oliekriser og de seneste årtiers forstærkede globaliseringstendenser. Den historie skal ikke mindst børn og unge have fortalt, hvis de ikke på forhånd skal afskrive industrirettede uddannelser.

Museerne spiller en afgørende rolle i formidlingen af danmarkshistorien, og derfor lancerer Danmarks Industrimuseum et projekt, der i en ny udstillingsbygning skal fortælle nye industrihistorier.

Yderligere oplysninger hos museumsleder Kristoffer Jensen: kristoffer.jensen@industrimuseet.dk

Tlf. 5060 0975