11
Marts
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Mere energi med lavere energiforbrug

De skrappere energikrav, der også gælder for vinduer, har øget behovet for en optimal udnyttelse af det naturlige dagslys. Rigeligt dagslys gør os ikke alene i bedre humør, men reducerer også behovet for elektrisk lys og opvarmning.
VELUXPageContent

Hvad enten man står over for en ombygning eller skal udskifte de gamle ovenlysvinduer ud med nye, er en dagslysløsning fra VELUX det optimale valg. Ovenlysvinduer fra VELUX opfylder ikke alene de nyeste energikrav, men tilfører samtidigt boligen over dobbelt så meget dagslys som almindelige facadevinduer – og mere end tre gange så meget lys som et kvistvindue.

Som et resultat af Kyoto-aftalen om nedbringelse af CO2-udslippet er også energikravene til vinduer blevet skærpet. Når en dagslysløsning skal planlægges i forbindelse med renovering eller ombygning er det derfor også en god ide at tænke på vinduernes energiforhold i boligen. På energiberegneren på VELUX hjemmeside kan man beregne sine vinduers energiværdier, de såkaldte U-værdier.

I energiberegningen indgår både "udgifter" og "indtægter", dvs. både f.eks. varmetabet fra vinduet, men også gevinster i form af energien fra solen. Her har vinduer en særlig vigtig funktion, fordi de som den eneste del af en bygning, kan bidrage med varme fra solen uden at få tilført energi. VELUX ovenlysvinduer giver væsentligt mere lys og dermed energi end de mindstemål, SBi anbefaler i boligens forskellige rum.

– Det er glædeligt, når en uafhængig institution bekræfter vores egen viden: At vores vinduer lukker mere lys ind end traditionelle vinduestyper. Ovenlysvinduerne giver tilmed et mere behageligt lys, hvilket er mindst lige så vigtigt, fordi vi i dag også ved, at dagslyset er meget vigtigt for vores helbred og velbefindende, siger Carsten Røjgaard, direktør i VELUX Danmark A/S.

Kvaliteten af lyset har altså lige så stor betydning, når man skal vurdere boligens dagslysforhold. Rapporten fra SBi peger her på ovenlysvinduet som en bedre løsning end andre vinduestyper, fordi ovenlysvinduet giver en bedre spredning af lyset. Andre undersøgelser har tidligere bekræftet, at det spredte lys er mere behageligt end den hårde og koncentrerede lysstråle som f.eks. kvistvinduet giver.

Ovenlysvinduer og solfangere giver besparelser på elregningen
SBi’s rapport konkluderer også, at ovenlysvinduer fra VELUX kan give besparelser på varme- og elregningen. Den øgede mængde af dagslys, som ovenlysvinduerne giver, betyder, at man ikke har behov for at bruge lige så meget elektrisk lys. Desuden giver dagslyset ekstra solvarme i boligen – derved undgår man at skrue unødigt op for varmen og dermed energiforbruget.

Hvis energiforbruget skal helt i bund, kan man kombinere ovenlysvinduerne med VELUX solvarmeanlæg, som kan opvarme brugsvand til f.eks. brusebad, karbad og tøjvask og dække 70 procent af en husholdnings varmtvandsforbrug på en miljøvenlig og omkostningsbesparende måde. Solfangerne kan enkelt og nemt bygges ind i taget ligesom de kan kombineres med VELUX ovenlysvinduer.
- En ombygning af boligen er en stor beslutning for de fleste mennesker. Derfor er det vigtigt, at ændringerne kan foretages så nemt som muligt og at løsningerne er bæredygtige på længere sigt. VELUX produkter kan bidrage til at skabe holdbare løsninger, hvor det arkitektoniske og det energimæssige går op i en højere enhed med lavere energiudgifter - uden at det går ud over funktionaliteten, siger Carsten Røjgaard.

Få meget mere at vide
På VELUX hjemmeside www.velux.dk kan man læse mere om de mange muligheder for dagslysløsninger. Her kan man med VELUX energiberegner selv finde U-værdien for vinduer i forbindelse med om- og tilbygninger.

Om VELUX
VELUX skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX, der har produktionsselskaber i 10 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, er globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 9.000 medarbejdere, heraf ca. 3.000 i Danmark. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S. VKR Holding A/S er et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

Published: 11.3.2008
 
For mere information kontakt venligst:
Carsten Røjgaard, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: VELUX-DK@VELUX.com
www.velux.dk

Barn Med en dagslysløsning fra VELUX går familiens velværekonto i plus uden at trække over på kontoen for boligens energiforbrug. Lær og læring bliver en glæde for store og små.

Download i stor format