22
April
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Massive investeringer præger VELUX Gruppens CR-rapport 2012

På trods af den økonomiske krise blev 2012 året, hvor VELUX Gruppen gik i luften med to nye produkter, der tilsammen udgør den største investering nogensinde i virksomhedens 70-årige historie.
VELUXPageContent
Det fremgår af virksomhedens netop offentliggjorte Corporate Responsibility rapport.

Efter en intens innovationsindsats er VELUX Gruppen i fuld gang med udrulning af to store nye produktprogrammer. Det ene er en ny generation af det velkendte ovenlysvindue; det andet er et helt nyt ovenlys-koncept til offentlige og kommercielle bygninger, hvilket markerer
virksomhedens indtog på et helt nyt marked.
 
For begge produkter gælder, at energieffektivitet, dagslys og ventilation – og dermed et sundt indeklima – er i højsædet. Tilsammen udgør de to produkter en investering på 1,7 mia. kr. – den største i virksomhedens 70-årige historie. De store investeringer er gennemført for at sikre fremtidig vækst men har haft umiddelbar betydning for en række andre aktiviteter i virksomheden. Delmål for nedbringelse af CO2-udledning og arbejdsulykker er ikke nået i 2012, men det får ikke betydning for gruppens langsigtede mål på disse områder. De står ved magt, fremgår det af rapporten.
 
”Vores investeringer i 2012 skal sikre forretningen og vores position som markedsleder. Det er ingen hemmelighed, at den ustabile verdensøkonomi og usikkerhed i byggebranchen er en udfordring. Vores strategiske fokus er derfor på kerneforretningen og på at få vores to nye flagskibe søsat for fuld styrke. I et vanskeligt marked er det nødvendigt at prioritere det, der er værdiskabende for forretningen her og nu og udskyde det, der kan vente”, siger administrerende direktør, Jørgen Tang-Jensen.
 
”Verden står over for store udfordringer med global opvarmning; det er også vores udfordring. Vi skal som mønstervirksomhed gøre vores for at være nyttige for samfundet og i sidste ende vores planet, og vi skal med vores produkter være med til at skabe attraktive boliger med lavere energiforbrug for at bidrage til løsningen af den opgave”, siger Jørgen Tang-Jensen

Kurs mod halvering af CO2-udledning
De massive investeringer i udviklingen af nye produkter og i produktionsapparatet har nød-vendiggjort en opbremsning i investeringer på andre områder. Det har fået konsekvenser for investeringerne i CO2-reducerende tiltag, som for en stor del er blevet udskudt. Dermed er delmålet om at reducere CO2-udledningen med 20 % i 2012 ikke nået. Tal fra VELUX Gruppens CR rapport viser, at CO2-udledningen er reduceret med 13 % målt i forhold til basisåret 2007.
”På trods af at vi har udskudt investeringerne, holder vi fast i vores ambitiøse 2020 målsætning om at halvere CO2 udledningen i forhold til basisåret. Det nye produktionsapparat, vi har investeret i, er mere miljøvenligt, så alene af den grund er der gode tegn på, at vi kan nedbringe vores CO2 udledning. Samtidig genoptager vi vores investeringer i CO2-reducerende tiltag. Så vi er overbeviste om, at vi vil nå målet”, siger koncerndirektør David P. Meyer.
Siden 2009, hvor virksomhedens klimastrategi blev iværksat, har VELUX Gruppen investeret 12 millioner euro i CO2 reduktion. I de kommende år investeres yderligere i at nå målsætningen for 2020.

Sikkerhedsprogram skal sikre nul ulykker
Det nye produktionsapparat har resulteret i mange nye installationer og flytning af udstyr på fabrikkerne. Resultatet har været en stigning i antallet af arbejdsulykker. I 2012 skete der i gennemsnit 3,9 arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer mod 2,8 i 2011.
 
”Det er en beklagelig stigning, som vi bestemt ikke er tilfredse med. Det forventer vi dog at rette op på allerede i 2013. Med udgangen af 2013 afslutter vi nemlig vores treårige VELUX Safety Excellence program, der bygger på en overbevisning om, at alle ulykker kan undgås, og det ultimative mål er derfor nul ulykker. Vores mål for 2013 er, at tallet skal ned under 1,75 – altså godt en halvering i forhold til sidste år”, siger koncernchef David P. Meyer.
 
Læs mere i VELUX Gruppens Corporate Responsibility Report 2012, Building a Model
Company på http://cr2012.velux.com/Download foto i stor størrelse

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produkt-porteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

Pressemateriale på VELUX Media Centre
Se og download vores nyhedsvideoer, fotos og pressemateriale på VELUX Media Centre på press.velux.com.

Følg os på twitter.com/velux og facebook.com/velux

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Helle Pryds Bruun, Media Relations Manager
The VELUX Group
Tel direct: +45 45 16 48 02
Tel mob: +45 29 17 02 58
@: helle.pryds.bruun@velux.com