Copenhagen,
09
December
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Langebjergskolen foran på indeklimafronten

I dag indvies seks undervisningslokaler på Langebjergskolen i Fredensborg Kommune. Undervisningslokalerne har været igennem en større renovering, og resultatet taler for sig selv – både lærere og elever oplever en markant positiv forskel.
VELUXPageContent

Langebjergskolen er fra 1980’erne, og sammenlignet med andre danske folkeskoler er den derfor ret ny. Skolen har dog længe været moden for renovering, og med den nye skolereform, der har givet længere skoledage, er behovet for et bedre indeklima i klasselokalerne vokset.
 
- Den første gang, vi trådte ind i de nye lokaler, tænkte jeg bare wow, hvor er det fantastisk. Vi er generelt meget tilfredse med renoveringen, siger skolelærer Lena Mossin fra Langebjergskolen.
Skoleledelsen og Fredensborg Kommune iværksatte tidligere på året renoveringen af skolens tag, og i samme omgang er 59 nye VELUX ovenlysvinduer blevet monteret for at forbedre luft og dagslyskvaliteten i undervisningslokalerne. Langebjergskolen viser sig derfor som et forgangseksempel for de danske folkeskoler i forhold til indeklima.
 
Frisk luft fremmer elevers præstationer
- En række undersøgelser gennemført af DTU viser, at et dårligt indeklima og ringe luftkvalitet i klasselokalerne reducerer elevernes evner til at præstere. Faktisk er CO2-koncentrationen for høj i 56 procent af klasselokalerne. Den friske luft har omvendt en positiv effekt, hvor børnene forbedrer deres indlæringsevner. Hvis indholdet af CO2 i klasselokalerne falder, forbedres elevernes læsning, tekstforståelse, matematik, natur og teknik markant, siger Pawel Wargocki, lektor ved DTU Byg.
 
Inde i klasselokalet mærkes forbedringerne også blandt eleverne: Førhen, da rummet var mørkere, føltes det indelukket, forklarer Erik på ti år, der er elev på Langebjergskolen.
 
Når der kun er facadevinduer i et rum, kan det være en udfordring at ventilere tilstrækkeligt. Kombinerer man facadevinduer med ovenlysvinduer, kan man skabe den såkaldte skor​stenseffekt i lokalet. Med 59 nye VELUX INTEGRA® ovenlysvinduer på Langebjergskolen er der nu langt bedre muligheder for at lufte ud. Og så er undervisningslokalerne blevet meget lysere med de store mængder dagslys fra ovenlysvinduerne.
 
Indeklima bliver aktiv del af undervisning
Udover ovenlysvinduerne og det nye tag har Langebjergskolen fået installeret monitoreringssystemer i alle klasselokaler. Systemerne indsamler data om luftkvalitet og temperaturforhold i hvert enkelt undervisningslokale.
-Vi bruger ikke kun monitoreringssystemerne til at holde øje med kvaliteten af vores indeklima. Vi kan rent faktisk bruge de indsamlede data i undervisningen, hvor eleverne blandt andet analyserer temperaturforholdene, CO2-niveauer, luftfugtighed og støjniveauer via deres tablets eller smartphones. Skolens forbedringer har altså åbenlyse fordele for både indeklima og undervisningen, fordi teknologien kan inddrages aktivt i undervisningen, siger Hans Frøslev, viceinspektør på Langebjergskolen.

Forbedret indeklima skaber mærkbare resultater
- Hos VELUX Danmark er elever og læreres velbefindende generelt en hjertesag, og indeklimaet er et håndgribeligt sted at starte i et renoveringsprojekt. Værdien af forbedringerne er mærkbare, ligesom elever og ansatte oplever det på Langebjergskolen. DTU estimerer, at lærernes sygefravær kan reduceres med fire procent i de danske skoler, hvis udluftningen forbedres. Projektet på Langebjergskolen er derfor interessant, da det viser, at der ikke skal så meget til for at skabe markante forbedringer, siger Mick Schou Rasmussen, direktør i VELUX Danmark A/S.
​​​​​​​​​​​

Både elever og lærere mærker, at der er mere dagslys og bedre ventilation, og at det er mere behageligt at være på skolen.

Download foto i høj opløsning

 

Dagslyset strømmer ind i lokalerne på Langebjergskolen.

Download foto i høj opløsning​

 

Om VELUX Gruppen 
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysløsninger til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.450 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com 
 
Pressemateriale på VELUX Media Centre
Se og download vores nyhedsvideoer, fotos og pressemateriale på VELUX Media Centre på press.velux.com. Klik her for at modtage VELUX Nyheder. 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 
Kathrine Westermann
Media Relations Manager
VELUX Gruppen
Mob. 23 81 55 95
Kathrine.westermann@velux.com​