Copenhagen,
03
September
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Indeklimaet halter i hvert andet klasselokale

Kommunerne er sammen med lærerne i fuld gang med at implementere den nye skolereform, som betyder længere skoledage for lærere og elever. Men indeklimaet halter i hvert andet klasselokale ude i de danske folkeskoler.
VELUXPageContent
 
CO2 indholdet er for højt, og det går ud over elevernes koncentrations- og indlæringsevne.
Danmark har 1312 skoler. Næsten hver femte er mere end 65 år gamle og 72 % er bygget for mere end 40 år siden. Mange kommuner har i de senere år haft opmærksomheden på at få genoprettet et større forfald, og ifølge Dansk Byggeri er der investeret en del i at få indhentet et efterslæb på vedligeholdelse.
 
Men der skal mere til, viser en analyse, netop offentliggjort i Dansk Byggeris nyhedsbrev Barometer. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har gennemført målinger i en lang række klasseværelser på landets folkeskoler og konkluderer, at CO2 indholdet er for højt eller meget for højt i 56 % af lokalerne. De tilsvarende tal for Sverige og Norge er 16% og 21 %.1) Det kan i sidste ende gå ud over elevernes indlæringsevne.

Frisk luft fremmer elevers præstationer
Lektor Pawel Wargocki ved DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg, har været med til at gennemføre en række undersøgelser af elevers præstationer i klasselokaler med varierende luftkvalitet og konkluderer på den baggrund, at indeklimaet har en afgørende effekt på elevernes præstationer.

- Hvis man lufter så meget ud i klasselokalerne i grundskolen, at CO2 indholdet falder til niveauet i Sverige, vil det forbedre elevernes læsning, tekstforståelse, matematik, natur og teknik mv. med 10 point i OECD’s PISA-undersøgelse, uddyber Pawel Wargocki.

Samtidig har analyser vist, at Danmark kan øge dets bruttonationalprodukt med over 1,3 mia. kr. og opnå besparelser i det offentlige budget på omkring 268 mio. kr. alene ved at hæve mængden af frisk luft i klasseværelserne til Sveriges niveau.2)

Længere skoledage kræver bedre indeklima
Det faktum, at en god luftkvalitet forbedrer børns præstationer og trivsel er ikke blevet en mindre aktuel problemstilling, nu hvor både lærer og elever har udsigt til at skulle tilbringe flere timer på skolen som følge af folkeskolereformen, der trådte i kraft ved skolestart i starten af august.

- Indeklimarenoveringer er et håndgribeligt sted at tage fat for skoler og kommuner rundt om i landet, når man skal se på, hvordan man kan give folkeskolen endnu et løft. Her er mange lavthængende frugter, der hurtigt kan gøre en forskel, siger Lasse Møller Vollesen, chefkonsulent i Dansk Byggeri.

- Nogle gange er det mindre ting, som fx nye ovenlysvinduer eller installering af ventilationsanlæg, som kan løfte skolen op til en acceptabel standard, mens andre skoler bliver nødt til at foretage en mere gennemgribende renovering eller bygge helt nyt for at sikre et tilfredsstillende niveau, uddyber Lasse Møller Vollesen.

Endrupskolen går foran
En af de skoler, der har taget fat om problemet, er Endrupskolen i Fredensborg. Her har blandt andet nye ovenlysvinduer været med til at forbedre både luft- og lysforhold for elever og lærer.

- De små ændringer af klasselokalerne har åbnet rummene op, så der kommer meget mere dagslys ind end før. Det er også blevet muligt at ventilere effektivt og hurtigt, så der kan komme ny frisk luft ind, når luften i klasselokalerne bliver for tung. Vi ved, hvor vigtigt det er for vores koncentration og helbred jævnligt at få renset luften, men også fra forskningsstudier, hvor stor en positiv indvirkning både dagslys og et sundt indeklima har på børnenes humør og indlæring, fortæller Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S, der har leveret løsningerne til Endrupskolen.

På Endrupskolen er erfaringerne overvejende positive, og skoleleder Finn Drabe understreger, at der kun er kommet positiv feedback fra lærerne, der siger, at forbedringerne har haft en positiv indvirkning på både indeklimaet og undervisning.

- Det er jo en afgørende ting, som skal være i orden, når eleverne og lærerne med den nye skolereform skal bruge flere timer i lokalerne, siger skoleleder Finn Drabe.
Engskovskolen i Holbæk er et andet godt eksempel på at tackle problemet. Her er der blevet taget fat, og skolederen har netop handlet med baggrund i udsigten til de længere skoledage. En tredjedel af skolen er blevet renoveret for at skabe et indeklima med masser af dagslys, lav CO2 koncentration, god temperatur og passende lydniveau.
 
​​​​​​​​​​​​
På Engskovskolen i Holbæk Kommune er 1/3 af skolen renoveret med dagslys, frisk luft og gode lydforhold sat i højsædet.​ Copyright Rubow Arkitekter

Download foto i høj opløsning

Om VELUX Gruppen
I mere end 70 år har VELUX Gruppen skabt bedre boliger for mennesker verden over ved at bringe dagslys og frisk luft gennem taget. Vores produktportefølje består af såvel ovenlysvinduer og ovenlysmoduler som en lang række dekorations- og solafskærmningsprodukter, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente fjernbetjeninger. Det er produkter, der bidrager til et sundt indeklima og bæredygtige løsninger – til leg og læring, arbejde og fornøjelse. Med salgsselskaber og fabrikker i mere end 40 lande arbejder vi globalt og har omkring 10.000 medarbejdere verden over. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Læs mere på www.velux.com.

Pressemateriale på VELUX Media Centre Se og download vores nyhedsvideoer, fotos og pressemateriale på VELUX Media Centre på press.velux.com. Klik her for at modtage VELUX Nyheder. Følg os på twitter.com/velux og facebook.com/velux

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Kathrine Westermann
Media Relations Manager
VELUX Gruppen
Telefon: + 45 45 16 47 92 @: kathrine.westermann@velux.com

Mogens Hjelm
Pressechef
Dansk Byggeri
Telefon: +45 72 16 01 54
Mobil: +45 40 29 92 32
@: moh@danskbyggeri.dk
 
Kildehenvisninger
1) ”Indeklima i skoler. Status og konsekvenser”, DTU studie, 2009, af Jørn Toftum, Pawel Wargocki, Geo Clausen
2) ”Samfundsøkonomiske konsekvenser af bedre luftkvalitet i grundskolen”, Slotsholm A/S og DTU studie, 2012
​​