Copenhagen,
26
September
2018
|
13:00
Europe/Amsterdam

Healthy Homes Barometer 2018

Nyt studie: Europas forstæder udgør nøglen til at forhindre dårligt helbred forårsaget af ældre og nedslidte bygninger.

Oversigt
  • I løbet af de seneste årtier er Europas forstæder vokset 54 % mere end byerne. I dag består de af op til 62 % enkeltfamiliehuse
  • Risikoen for, at beboerne i et enkeltfamiliehus oplever dårligt helbred, er op til 33 % større end i et byggeri med flere boliger
  • Investering i sunde kontorbygninger er en oplagt mulighed for virksomheder

Bruxelles, onsdag den 26. september 2018

I dag offentliggør VELUX Gruppen 2018-udgaven af Healthy Homes Barometer ved et arrangement i Bruxelles og samler i den forbindelse videnskabelige eksperter, repræsentanter fra byggeindustrien, politikere og medier.

Healthy Homes Barometer 2018 er den fjerde udgave af det paneuropæiske studie, som tager pulsen på Europas bygninger og undersøger deres effekt på beboernes helbred. Dette års rapport sætter fokus på nogle hårde realiteter, især i Europas hurtigvoksende forstæder.

Væksten i forstæderne og (u)sunde hjem

For mange er urbanisering et kendt tema, men i Europa, set som et hele, er det faktisk forstæderne, der vokser hurtigst. Fra 1961 til 2011 (når det næste tiårige datasæt er tilgængeligt) har forstæderne overhalet byernes vækst med 54 %.

Et hus i forstæderne er stadig drømmen for mange europæere, der rykker ud af byerne for at få mere plads, færre omkostninger og bedre livskvalitet. Landskabet i forstæderne domineres af enkeltfamiliehuse, som udgør 62 % af bebyggelserne. Dog er mange af husene gamle og fulde af fejl, og folk i disse boliger har derfor en betydeligt højere risiko for at få forringet deres helbred. For eksempel har beboere, der oplever problemer med overophedning i deres enkeltfamiliehus, 33 % større risiko for at opleve dårligt helbred i forhold til beboere, der bor i byggerier med flere boliger, og som slås med lignende varmeproblemer.

Over de seneste seks årtier har væksten i Europas forstæder kraftigt overhalet væksten i byerne. Dette års studie viser, hvor vigtige forstæderne er i forhold til at opnå en sundere bygningsmasse – og alligevel er vi i fare for at overse deres afgørende betydning. Det kræver handling at imødekomme befolkningernes bekymringer om sundhed og klima, men i Europas forstæder mister vi måske en gylden mulighed,
siger David Briggs, CEO i VELUX Gruppen.
download
Healthy Homes Barometer 2018


Renovering: En sund investering for samfundet

Rapporten dokumenterer, at der eksisterer penge i systemet, som er beregnet til at støtte de nødvendige renoveringer. Rapporten fremhæver samtidig de største – og ofte også mest unødvendige – barrierer, som kan afskrække husejere fra sådanne investeringer. De langsigtede fordele ved renovering er ligeledes beskrevet.

Mens den endelige omkostning for at løfte den europæiske bygningsmasse til en ordentlig standard skønnes at være på cirka 295 mia. euro, så anslås det, at utilstrækkelige boliger koster EU’s økonomi 194 mia. euro hvert eneste år.

Sunde hjem: En win-win situation

Udenfor hjemmet tilbringer mange europæere det meste af deres tid på et kontor, og for første gang kigger Healthy Homes Barometer derfor nu på indeklimaet i de europæiske kontorbygninger. Rapporten afslører, hvordan 90 % af virksomhedens driftsomkostninger stammer fra medarbejderne og at bedre indeklima fører til markant bedre produktivitet og trivsel på arbejdspladsen. Dermed virker investeringer i kontorbygninger som en oplagt vej at gå for virksomheder.

De nævnte resultater er blot få ud af mange i dette års Healthy Homes Barometer. Rapporten byder på forslag til, hvordan politiske beslutningstagere, industrien og private borgere sammen kan arbejde for at forbedre vores europæiske boliger og kontorer – en opgave, som er fuldstændig essentiel for arbejdet med at opnå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og for at opfylde forpligtelserne i Paris-klimaaftalen fra 2016.

Jeg byder dette års udgave af Healthy Homes Barometer velkommen. Det er afgørende, at vi baserer vores beslutninger på velfunderede, sammenlignelige og troværdige data. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan møde udfordringerne i vores bygningsmasse og levere resultater på energi og klimaområdet. Lad os altid huske på, at energiforbruget starter i hjemmet,”
Maroš Šefčovič, vicepræsident for den europæiske kommission

Healthy Homes Barometer 2018 indeholder nye analyser fra EU's Eurostat-database, udført af Ecofys, en Navigant virksomhed. Rapporten indeholder desuden ny forskning fra Fraunhofer IBP i kombination med allerede offentliggjort data.

Om VELUX Danmark

Vi sælger og markedsfører VELUX produkter i Danmark og på de nordatlantiske markeder. Alle produkter forhandles hovedsageligt igennem tømmerhandlere, byggemarkeder, samt gardin- og farvehandlere. VELUX Danmark A/S er et selvstændigt aktieselskab under VELUX Gruppen og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere.

Om VELUX Gruppen
I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og -moduler til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen gardiner og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente produkter til fjernbetjening. Disse produkter er med til at sikre et sundt og bæredygtigt indeklima i forbindelse med arbejde og indlæring, leg og fornøjelse. Vi arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 10.200 medarbejdere på verdensplan. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab.