04
August
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Grønt hus på Københavns Universitet - vinderen fundet

Københavns Universitets første klimavenlige hus er i brug, når FN’s Klimakonference går i gang i december 2009.
VELUXPageContent

Videnskabsminister Helge Sander offentliggjorde i dag vinderen af konkurrencen om, hvem der skal tegne og bygge huset. Det er Christensen og Co Arkitekter A/S, der sammen med COWI og Hellerup Byg står for arkitektur, energikoncept og opførsel af det nye klimavartegn.

"Nytænkning, offentlig-privat samarbejde og vilje til at finde energi- og klimarigtige løsninger hænger tæt sammen i Green Lighthouse, vinderprojektet for Københavns Universitets nye bygning til det naturvidenskabelige fakultet.

Der er naturligvis innovationsomkostninger knyttet til realisering af finaleprojekterne, når målet er CO2-neutrale lavenergibygninger til universiteterne. Derfor er vores håb, at de bæredygtige bygningsløsninger med smuk og lys arkitektur samt godt indeklima også kan inspirere andre samt bidrage til byggebranchens videnbank på området”, sagde Videnskabsminister Helge Sander.

Naturvidenskab får klimahuset
Green Lighthouse skal være hjemsted for blandt andet en faculty club, mødefaciliteter og studenterservice for Det Naturvidenskabelige Fakultet. Det stiller store krav til funktionalitet, kombineret med det klimavenlige aspekt. Bygningen skal give inspiration for omgivelserne i en tid, hvor byen og universitetet er i rampelyset med FN’s Klimakonference i København.

”Med Green Lighthouse tager vi springet fra tegnebrættet til byggepladsen. Bæredygtigt byggeri handler ikke om, at vi skal bo i jordhuler: Med Green Lighthouse kombinerer vi det klimamæssige hensyn med smukt og brugbart byggeri. Det er helt i Københavns Universitets ånd. Vi lader den nyeste viden om bygninger, klima og uddannelse komme ansatte, studerende og det globale klima til gode”, sagde Lykke Friis, prorektor for Københavns Universitet og formand for styregruppen bag Green Lighthouse.

Bag Green Lighthouse står en styregruppe med Københavns Universitet, Universitets- og Bygningsstyrelsen, VELUX og Københavns Kommune.

For mere information om Green Lighthouse: greenlighthouse.ku.dk, hvor der også kan hentes billeder og tegninger over vinderprojektet, ligesom pressebilleder fra offentliggørelsen vil være tilgængelige. Eller kontakt fuldmægtig i klimasektionen:

Charlotte Brix Andersen
CHBA@adm.ku.dk
+45 35 32 41 04
+45 28 75 41 04

Om Green Lighthouse
Visionen for Green Lighthouse er at bygge et bæredygtigt hus, der med den lavest mulige CO2-udledning kan opnå en klassificering bedre end Bygningsreglementets klasse 1 og samtidig indeholde en arkitektonisk kvalitet og et sundt indeklima.

Konceptet for bygningen er soluret, et koncept der signalerer lyset som et tema fra naturvidenskaben. Det er et originalt og stærkt arkitektonisk koncept, der vil markere sig på Nørre Campus. Med en grøn beklædning vil bygningen danne et synligt og attraktivt midtpunkt for området. Green Lighthouse vil fremtræde med sin egen klare identitet og samtidig give identitet til hele Nørre Campus området. Dermed vil bygningen leve op til sit navn som et synligt vartegn for campus og for klimaambitionerne bag projektet Green Lighthouse.

Energiforbruget i Green Lighthouse vil ikke alene leve op til de strengeste krav i loven i dag. Energiforbruget vil være lavere end de krav, der forventes at være gældende i år 2020 for byggeriet i almindelighed. I vinderprojektet er der beregnet et energiforbrug på 22 kWh/m2 pr. år til opvarmning, ventilation, varmt brugsvand og belysning. Byggeriet er forberedt til montering af solceller, der vil gøre bygningen energineutral.

Green Lighthouse har fokus på dagslys som lyskilde med rum, der er behagelige at opholde sig og arbejde i. Med åbne og velbelyste rum og et godt indeklima vil Green Lighthouse blive et sted, der er behageligt at opholde sig i for studerende, ansatte og gæster.

Fakta
Areal: 950 m2 i tre etager
Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen for Københavns Universitet
Arkitekt: Christensen & Co Arkitekter A/S
Entreprenør: Hellerup Byg
Ingeniør: COWI

Projektet har været udbudt i en totalentreprisekonkurrence efter forudgående offentlig prækvalifikation. Tre projekter blev bedømt. Projektet ”Soluret” blev udpeget som enstemmig vinder af dommerkomiteen.

Om det vindende konsortium
Christensen & Co arkitekter A/S (CCO) er en ung, internationalt orienteret arkitektvirksomhed, som især har byggeri for uddannelse og forskning samt bæredygtig arkitektur som sit centrale arbejdsfelt. Tegnestuen har vundet adskillige præstigefyldte internationale konkurrencer senest om et nyt universitet i Stockholm. Tegnestuen arbejder med projekter i flere lande og omfatter i dag mere end 20 ansatte fra syv forskellige nationaliteter. www.cco.as

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. COWI arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi de 4.500 medarbejdere hver især er det på deres. www.cowi.dk

Hellerup Byg er stiftet i 1990 og omfatter 80 medarbejdere inden for byggeledelse, tømrer/snedker- og vvs-fagene. Hellerup Byg udfører alle typer opgaver for professionelle bygherrer inden for total-, hoved- og fagentreprise. Firmaet arbejder bl.a. på dialogbaserede byggerier, hvor aktørerne i tæt samarbejde og med gensidig respekt for hinandens kompetencer skaber de mest optimale løsninger for kunderne. www.hellerup-byg.dk

Øvrige konsortier:
Team: Solmøllen
Totalentreprenør Elindco Byggefirma A/S
Arkitekt: Henning Larsen Architects A/S
Ingeniør: Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I A/S
Ingeniør: Anders Christensen Rådgivende Ingeniører ApS

Team: Ellipsen
Totalentreprenør Jakon A/S
Arkitekt: Rørbæk & Møller Arkitekter ApS
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Om VELUX
VELUX skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX, der har produktionsselskaber i 10 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, er globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 9.000 medarbejdere, heraf ca. 3.000 i Danmark. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S. VKR Holding A/S er et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

Publiceret d. 4. august 2008
 
For mere information kontakt venligst:
Carsten Røjgaard,
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
www.velux.dk

Green Lighthouse Green Lighthouse set udefra

Download i stor format

Green Lighthouse Green Lighthouse set udefra

Download i stor format

Energi planche Green Lighthouse energiplanche i høj opløsning

Download i stor format