05
Januar
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Frisk luft giver en indbydende og sund bolig

Danske boligejere forbinder udluftning i boligen med frihed, kontrol over eget hjem og familiens sundhed samt glæden ved at kunne nyde naturen og et friskt hjem fri for lugtgener.
VELUXPageContent

Det er konklusionen i en antropologisk undersøgelse, som den danske antropolog Bettina Hauge har foretaget for VELUX Gruppen. Undersøgelsen viser, at frisk luft bruges til at skabe et indbydende og velduftende hjem, der kan danne de bedste rammer for familien.

De fleste mennesker i Norden bruger størstedelen af deres tid inden døre. Alligevel bliver indeklimaet sjældent debatteret i lige så høj grad som udeklimaet. Vi forbinder hjemmet med varme og tryghed, men boligen skærmer også af for frisk luft og naturligt lys. Antropolog Bettina Hauge har foretaget en kvalitativ undersøgelse for VELUX Gruppen, der giver et indblik i, hvilken betydning frisk luft i privatboligen har for danske boligejere.

Undersøgelsen viser, at brugen af frisk luft er forbundet med vaner, og at boligejere typisk lufter ud i deres hjem i overgangsperioder, som når de kommer hjem fra arbejde eller retur fra ferie, når årstiderne skifter eller når de vågner om morgenen efter en nats søvn. At få frisk luft ind i hjemmet kan, ifølge undersøgelsen, forstås som en situationsbestemt eller et sæsonbestemt ritual, der skal varetage familiens interesser og helbred og skabe et velduftende hjem.

- Som boligejer vil man forståeligt nok gerne kontrollere indeklimaet og skabe en bolig med de bedste betingelser for ens familie. Med INTEGRA ovenlysløsninger fra VELUX kan man tidsindstille vinduerne til at åbne og lukke på bestemte tidspunkter. Så uanset om man er hjemme eller ej, kan man som boligejer skabe et friskt hjem med en naturlig luftgennemstrømning og et sundt indeklima, tilføjer Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

Udover det vanebestemte mønster i udluftningen hos mange boligejere, er frisk luft også med til at give sanselige oplevelser. Flere af deltagerne i undersøgelsen fortæller, at frisk luft giver dem følelsen af frihed, fordi frisk luft i boligen bringer naturen ind i hjemmet og giver mulighed for at nyde en frisk brise, selvom man befinder sig inden døre. Ifølge Bettina Hauge lukker mange boligejere frisk luft ind i hjemmet, fordi de ønsker at sanse deres hjem på en bestemt måde og få det til at dufte godt.

- Boligen er med til at afspejle, hvem man er som person, og undersøgelsen er et klart vidnesbyrd om, at boligejere bruger frisk luft til at signalere, hvem de er. Man kan gå så langt som at sige, at ens hjem også er ens lugt. De færreste bryder sig om at invitere gæster hjem i en indelukket bolig med tung luft og dårlig ventilation, de vil langt hellere byde indenfor i en indbydende og velduftende bolig, siger Jesper Salskov Jensen.

Udluftning handler derfor mange gange om at få lugtgener ud af hjemmet, som f.eks. dårlig eller tung lugt fra badeværelset eller soveværelset. Et naturligt luftskifte i boligen, hvor frisk luft udefra lukkes ind i boligen bevirker samtidig, at fugt og partikler bliver ledt aktivt ud af boligen. Ifølge undersøgelsen åbner kvinder generelt vinduerne oftere end mænd, hvorimod mændene oftere er dem, der lukker vinduerne igen.


Frisk luft giver en indbydende og sund bolig

Frisk luft giver et rent og friskt hjem fri for lugtgener, men når danske boligejere lufter ud er det ligeså meget for at komme tættere på naturen og nyde omgivelserne.

Download billede i større format


For mere information kontakt venligst:

Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
www.velux.dk

Om VELUX

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.