22
Oktober
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fremtidens bolig har givet inspiration til dagslysrenovering

En imødekommende og moderne bolig, hvor dagslyset udnyttes optimalt. Det var resultatet, da familien Simonsen på fem fik foretaget en dagslysrenovering af deres helårsbolig.
VELUXPageContent

Ombygningen tog form, mens familien selv levede som testfamilie i ’Bolig for Livet’; det første af i alt seks huse, som VELUX har udviklet som en del af eksperimentet Model Home 2020, hvor virksomheden aktivt bidrager til udviklingen af fremtidens bæredygtige bygninger.

Familien Simonsen gik for et år siden ind i projekt ’Bolig for Livet’ med VELUX Gruppen og VELFAC for at undersøge, hvordan et såkaldt ”aktivhus” fungerede som hjem. Huset sparer både energi og elektricitet, det har et behageligt indeklima og er en attraktiv bolig, der passer naturligt i omgivelserne. Det er målet med boligen, at energiforbrug, komfort og arkitektur går op i en højere enhed. Mens familien agerede testfamilie i aktivhuset gennemgik familiens egen traditionelle 1½ plans 70’er villa en omfattende dagslysrenovering - stærkt inspireret af deres ophold i ’Bolig for Livet’.


Familien Simonsens nye hus

”Dagslysindfaldet i Bolig for Livet stod i skarp kontrast til lysindfaldet i vores egen bolig. Mens vi boede i Bolig for Livet, blev vi opmærksomme på, hvor meget dagslyset betyder for vores livskvalitet.

Derfor besluttede vi at tage det bedste fra ’Bolig for Livet’ med hjem i vores eget hus og gå efter en løsning med optimerede dagslysindfald fra mange ovenlysvinduer.

Det generøse og balancerede dagslys i kombination med et tre gange tre meter stort hul, som vi har etableret ved at gennembryde etageadskillelsen, giver en helt anderledes fornemmelse af rummelighed i hele huset”, siger Sverre Simonsen.

Download billede i større format


Familien valgte at få indbygget i alt 11 ovenlysvinduer i deres bolig. Allerede i 2006 fastslog en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), at ovenlysvinduer giver dobbelt så meget dagslys som almindelige vertikalt placerede vinduer, og tre gange så meget dagslys som kvistvinduer med samme glasareal. Det begrundes i rapporten med, at ovenlysvinduer giver en bedre spredning og variation af lysindfaldet. Samtidigt giver indbygningen i taget i lav vinkel direkte eksponering for himmellyset.

Ifølge dagslysberegninger fra VELUX har familien Simonsens stue efter ombygningen fået en dagslysfaktor på op til 7,5 procent, hvilket er meget højt. Den høje dagslysfaktor og mulighed for effektiv ventilation har stor betydning for komfort og indeklima, hvilket er afgørende for velbefindende og sundhed. Samtidig er boliger med et afbalanceret dagslys energibesparende, da brugen af kunstlys kan elimineres ved en dagslysfaktor højere end 5%.

”Arkitekt Brian Wendin, har arbejdet målrettet med at optimere de overordnede dagslysforhold i familiens bolig. I stuen og køkkenalrummet minder dagslyset om de forhold, familien har været vant til fra deres hverdag i Bolig for Livet, hvor vinduesarealet udgjorde 40 procent af gulvarealet. Det unikke ved den slags huse er netop den optimale udnyttelse af de bæredygtige ressourcer som sollyset”, siger Jesper Salskov Jensen, direktør, VELUX Danmark A/S.

God mulighed for at styre indeklimaet

Med 11 ovenlysvinduer placeret på både øst og vestsiden af familiens hus, er der også rig mulighed for at lufte ud og optimere indeklimaet. Antropolog Bettina Hauge har i efteråret 2009 foretaget en kvalitativ undersøgelse hos en række danske boligejere, der giver et indblik i, hvilken betydning frisk luft i privatboligen har for danske boligejere. Ifølge undersøgelsen er udluftning i høj grad vanebestemt.

Boligejere lufter typisk ud i deres hjem i overgangsperioder, som når de kommer hjem fra arbejde eller retur fra ferie, når årstiderne skifter eller når de vågner om morgenen efter en nats søvn. Et mønster, som familien Simonsen kan nikke genkendende til. Derfor er alle ovenlysvinduer programmerbare og kan indstilles til at åbne og lukke på bestemte tidspunkter og efter familiens behov.

”Inden dagslysprojektet gik i gang, lavede arkitekten en vurdering af behovene for dagslys og udluftning i familiens bolig. Resultatet er en omfattende dagslysrenovering, som giver familien ideelle muligheder for at kontrollere indeklimaet. Udluftning med frisk luft stimulerer følelsen af et sundt indeklima, og renhed og friskhed er med til at give en bolig i balance, ” siger Jesper Salskov Jensen.

At skabe et godt indeklima kræver foruden den automatiserede ventilation fra ovenlysvinduerne også en passende solafskærmningsløsning. Familien Simonsen har derfor fået monteret udvendig solafskærmning i alle vestvendte vinduer med henblik på at styre varmeakkumuleringen, mens der i alle familiens soverum er monteret mørklægningsgardiner, som reducerer kuldenedfald i vinterhalvåret og forbedrer vinduets isoleringsevne med op til 34 %.

Læs mere om ’Bolig for Livet’, dagslysløsninger og afskærmning på www.velux.dk.

For mere information kontakt venligst:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
Hjemmeside: www.velux.dk

Om VELUX

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.