19
Marts
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fra teori til praksis – Den menneskelige faktor

Familien Simonsen fra Århus bor midt i et eksperiment. Igennem et år tester de ’Bolig for livet’ for at undersøge, hvordan man kan bygge boliger i fremtiden.
VELUXPageContent

Deres hjem er et såkaldt ’aktivhus’, som ikke bare sparer energi og elektricitet, det har også har et behageligt indeklima og er en attraktiv bolig, der passer naturligt i omgivelserne.

Familien Simonsens liv følges tæt af antropologer og ingeniører. ’Bolig for livet’ skal give ny viden om, hvordan byggematerialer af høj kvalitet, teknologi og familiemæssige behov kan harmoniseres med hverdagslivet. Huset er åbent for alle interesserede i påskedagene, så man selv kan opleve en bolig i balance og se et bud på fremtidens bolig.

Der foreligger nu tal for energiproduktion, energiforbrug, temperatur og CO2-niveauer i ’Bolig for livet’ for testperiodens første halve år. Igennem hele perioden er husets systemer løbende blevet justeret, så de forskellige niveauer passer til familiens behov og sikrer dens velbefindende. Det vigtigste har været at sikre rammerne om familielivet, i stedet for udelukkende at fokusere på at overholde de beregnede tal for energiforbrug mm.

’Bolig for livet’ tager udgangspunkt i nye produkter, nye teknologier og en række prototyper, som her anvendes for første gang og i en unik sammensætning. Det er et vigtigt aspekt i eksperimentet og afspejler de to formål, som er at opnå viden ved at afprøve teorier og at opnå og dele erfaringer gennem innovation. Der er ikke draget konklusioner på nuværende tidspunkt, men første del af testperioden har allerede givet nyttig viden. Det kræver både tid og indsats at finjustere konfiguration og optimering af komponenter og teknologi og også at tilpasse dette til familiens behov.

En høj automatiseringsgrad i bygninger kræver megen opmærksomhed især i de første driftsmåneder, med henblik på justering og eventuel fejlfinding.
Opvarmning af rummene har været en udfordring, dels fordi der generelt er tale om et unikt koncept, og dels på grund af den måde huset bruges på. Et eksempel er set-temperaturen om natten, som blev hævet fra standarden på 20° til 23° i forbindelse med den nye lillesøsters ankomst. Det betød nemlig, at der nu også finder væsentlige aktiviteter sted i huset om natten, som kræver den samme faste temperatur som i dagtimerne.

Skiftet fra naturlig til mekanisk ventilation (vinter) blev oplevet som mangel på frisk luft. Familien oplevede, at der var masser af dagslys, og det betød, at de brugte mindre elektricitet til belysning.

”I begyndelsen troede jeg ikke, at det på nogen måde ville blive svært at flytte tilbage igen. Men nu tror jeg, at det bliver vanskeligere, end vi forestiller os. Vi glæder os til at komme tilbage til vores gode naboer, men jeg vil savne lyset, for slet ikke at tale om udsigten. Det kan jeg mærke allerede nu. Og vi har allerede besluttet at få nogle ovenlysvinduer, så vi kan se himmelen – og få mere lys ind", siger Sverre Simonsen, som er testfamiliens far.

Vigtige erfaringer

Testfasen fortsætter her i foråret og i sommeren, og her vil fokus være på forskellen i effekten af naturlig og mekanisk ventilation, yderligere programmering og konfigurering af styringssystemerne, familiens adfærd, præferencer og erfaringer samt på en sammenligning af de referenceværdier for energi og klima, som blev beregnet i designfasen, med de faktiske resultater i testfasen.

”’Bolig for livet’ bekræfter vores tro på, at det er muligt at bygge et CO2-neutralt hus, hvor energiforbruget er lavt, og hvor beboerne har en god livskvalitet takket være et godt indeklima, smuk arkitektur og masser af dagslys. Men vi har ikke nået vores mål på et halvt år. Der skal flere tests til – og mere arbejde,” fortæller Jesper Salskov Jensen, direktør for VELUX Danmark.

De vigtigste erfaringer indtil nu fra ’Bolig for livet’ kan specificeres i fire punkter:

  • Beboerne vil have styringen. ’Bolig for livet’ skal tilpasses testfamiliens behov, ikke omvendt. Men beboerne har ændret indstillingerne i den automatiske styring ved for eksempel at hæve rumtemperaturen og rulle persiennerne ned for at forhindre forbipasserende i at kigge ind, hvilket også forhindrer solen i at skinne ind. Den menneskelige faktor har vist sig at have afgørende betydning i ’Bolig for livet’.

  • Det tager tid at konfigurere teknologi. De forskellige systemer arbejder ikke automatisk sammen. De skal indstilles på en startværdi og justeres for at skabe det bedst mulige indeklima og få den bedste udnyttelse af solenergien.

  • Energiforbruget til opvarmning var langt større end forventet. Det skyldes dels indkøringen af husets tekniske systemer, dels den menneskelige faktor, hvor beboerne tilsidesætter den automatiske kontrol, åbner vinduerne og lukker solen ude ved at rulle persiennerne ned.

  • Dagslys, indeklima og en god udsigt er en klar bonus. ’Bolig for livet’ lukker masser af dagslys ind. Det er gratis energi til huset, som mindsker energiforbruget til opvarmning, og som har betydet, at familien nu slet ikke bruger elektrisk lys om dagen.

Beboerne er meget optimistiske på grund af den positive oplevelse med lys og indeklima.”Vi har lige fra starten lagt mærke til, at luften i huset er god. Rummene er behagelige at opholde sig i på alle tidspunkter, fordi den varme luft suges ud, og indeklimaet justeres," siger Sverre Simonsen. Familien forlader ’Bolig for livet’ i sommeren 2010. Erfaringen fra eksperimentet vil blive brugt til at udvikle og drive den næste bygning i ’Model Home 2020’-serien.

’Bolig for livet’ er et af seks huse, som opføres af VELUX Gruppen som led i ’Model Home 2020’-projektet. Det er bygninger, som opfylder den energilovgivning, som ventes at træde i kraft i hele EU i 2020. Drivkraften er visionen om det såkaldte ’aktivhus’, en bygning hvor lavt energiforbrug kombineres med godt indeklima og samspil med omgivelserne.

Åbent hus

I påsken er det muligt at besøge Bolig for Livet på Elmevej 1 i Lystrup ved Århus. Huset er åbent
1.-4. april fra kl. 10-14, hvor du vil kunne møde VELUX specialister, der både kan fortælle dig om tankerne bag Bolig for Livet og rådgive dig om, hvordan du får din egen Bolig i balance.


Bolig for livet

Hele familien følger interesseret oplysningerne på skærmen om energiproduktion og -forbrug, og de er glade, når de kan se, at huset producerer energi, og at deres eget energiforbrug er faldet.

Hent billedet i større format


Andre billeder til download:
Familien Simonsen.jpg
Bolig for livet - vinter.jpg


For yderligere information kontakt:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
www.velux.dk

Eksperiment #1: Bolig for Livet

Målinger, observationer og interviews er udarbejdet af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. Projektet er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Bolig for Livet er udviklet af VELUX og VELFAC i samarbejde med aart arkitekter og Esbensen Rådgivende Ingeniører. Det er resultatet af et tværfagligt projekt, hvor energiforbrug, komfort og arkitektur går op i en højere enhed på en måde, så disse aspekter supplerer hinanden og giver den størst mulige livskvalitet i boligen og omgivelserne. Bolig for Livet er det første af i alt seks huse i Europa, som VELUX udvikler som en del af eksperimentet Model Home 2020. Se mere på www.velux.com/modelhome2020

Om Model Home 2020

Model Home 2020 er et eksperiment lanceret af VELUX som led i vores strategi om at bidrage aktivt til udviklingen af fremtidens bæredygtige bygninger. Det er vores vision for, hvordan dagslys og frisk luft kan gøre fremtidens bygninger klimaneutrale, samtidig med at de har et godt indeklima og er attraktive at bo i. Projektet understøtter tankerne om den kommende generation inden for bygningsdesign – ofte betegnet som “aktivhuse”. Formålet er at skabe balance mellem energieffektivitet og et optimalt indeklima ved hjælp af en bygning, der dynamisk tilpasser sig sine omgivelser og samtidig er klimaneutral.

Model Home 2020 omfatter seks ud af otte demohuse finansieret af VKR Holding A/S, der ejer VELUX Gruppen, VELFAC A/S, Sonnenkraft og en række andre producenter af byggematerialer. De to huse i Danmark er opført i et samarbejde mellem VELUX og VELFAC.

I VELUX er vi af den overbevisning, at et forsøg er bedre end tusind ekspertantagelser. Hvert hus skal afspejle og tage højde for forskellige klimatiske, kulturelle og arkitektoniske forhold i de lande, hvor de bliver opført. Husene vil være åbne for offentligheden i 6-12 måneder efter opførelsen og derefter blive solgt. De vil blive testet og overvåget for at vise, hvordan eksperimenterne virker i praksis. De to huse i Danmark – Home for Life i Århus og Green Lighthouse i København – står klar, husene i Østrig, Storbritannien, Tyskland står færdige i 2010 og i Frankrig

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.