13
Maj
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fjerde Daylight Symposium giver ny viden om menneskets behov for dagslys i bygninger

Internationale eksperter samledes til det fjerde VELUX Daylight Symposium i Lausanne den 3.-5. maj 2011 for at drøfte dagslys i et menneskeligt perspektiv.
VELUXPageContent

Der blev konstateret en klar sammenhæng mellem menneskers sundhed og trivsel og de bygninger, vi færdes i. Udfordringen består i at anvende denne viden i praksis.

Efter to dages intens debat om dagslys kunne over 300 af verdens førende eksperter på området konkludere, at der er en klar sammenhæng mellem menneskers sundhed og dagslyset i bygninger. Det skete torsdag den 5. maj i Lausanne, Schweiz, i forbindelse med VELUX Gruppens fjerde Daylight Symposium, hvor temaet var Daylight in a Human Perspective.

I de to dage, symposiet varede, blev det klart, at der er en tydelig sammenhæng mellem dagslys og menneskers trivsel. Den virkelige udfordring består imidlertid i at inkorporere denne viden i fremtidens bygninger.

Deltagerne spændte fra arkitekter og ingeniører over lysdesignere til neurologer, antropologer og biologer – og dermed gav symposiet et enestående, tværfagligt indblik i, hvordan dagslyset påvirker mennesker.

”Det er utroligt, hvor stor mangfoldighed der er inden for forskning i og brug af dagslys. Efter at have set 27 præsentationer over temaet dagslys og dets indvirkning på mennesker i de sidste to dage tror jeg, vi er ved at have dannet os et mere fuldstændigt billede,” siger Per Arnold Andersen, der er arkitekt og leder af afdelingen for Dagslys, Energi og Indeklima hos VELUX Gruppen.

Fokus på kvalitet og et nært forhold til dagslys

Talerne fokuserede især på emner som dagslysets kvalitet, dets skiften, spektrum og behovet for dagslys – alt sammen noget, som spiller en rolle for vores trivsel.

Der var tankevækkende ekspertindlæg om dagslysets sundhedsmæssige effekt på mennesker – fra spædbørn til gamle, fra sunde til handicappede og blinde samt mennesker med sæsonbetonede lidelser. Alle konklusionerne peger på, at dagslys kan øge det psykiske og fysiske velvære og evnen til at orientere sig i forhold til omgivelserne og vejret udenfor.

Andre eksperter talte om brugen af dagslys i bygninger gennem tiden – fra romerne til vore dage – og gav eksempler på, hvad dagslys i bygninger har betydet for mennesker i århundredernes løb.

Andre igen kom ind på, hvordan menneskets intuitive og dybt åndelige forhold til dagslyset har formet bygninger, og hvordan vi har brugt dagslyset i bygninger. En af konklusionerne var, at det er vigtigt at overføre denne viden, som ligger dybt i os, til fremtidige værktøjer og integrere den i vores design af bygninger.

Et vigtigt skridt på vejen er den allerførste europæiske standard for dagslys, som efter planen skal udkomme i 2013 efter en offentlig høringsfase i efteråret 2012. Formålet med standarden er at hindre opførelsen af bygninger med ringe dagslys.

Endelig påpegede nogle eksperter, at 95 % af den eksisterende bygningsmasse er noget, vi skal bo og arbejde i fremover, og derfor er det vigtigt også at se på, hvordan dagslyset påvirker mennesker i eksisterende bygninger.

”Som producent af ovenlysvinduer er vi i VELUX Gruppen dybt involveret i at designe og opføre bygninger. For seks år siden tog vi initiativ til disse symposier, og nu kan vi se, at rejsen er blevet længere, end vi havde forestillet os, da vi drog ud for at udforske dagslyset i bygninger. Fra at diskutere et fælles sprog på tværs af faggrænser på det første symposium er vi nu nået dertil, hvor vi oplever et blomstrende internationalt dagslysfællesskab,” siger Per Arnold Andersen.

Som optakt til årets Daylight Symposium blev der holdt et 1-dages Academic Forum for 30 ph.d.-studerende fra ni lande. De drøftede deres projekter og skabte verdens første ph.d.-netværk med fokus på dagslys. De mødes igen i nær fremtid.

VELUX Gruppens Daylight Symposium afholdes hvert andet år med henblik på at etablere en international platform for udveksling af viden, synspunkter og visioner. Det er et led i VELUX Gruppens vision om at deltage aktivt i den løbende debat blandt fagfolk om kvaliteten af dagslyset i vores bygninger. Læs mere på www.thedaylightsite.com

For mere information kontakt venligst:

Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
Hjemmeside: www.velux.dk

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.