02
November
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Det sidste Model Home 2020 er åbnet

Green Lighthouse i København og Bolig for Livet udenfor Aarhus har fået selskab af VELUX Maison Air et Lumière i Frankrig, der er det sidste hus i VELUX Gruppens projekt Model Home 2020.
VELUXPageContent

​Med projektet viser VELUX Gruppen, hvordan det er muligt at bygge og renovere, så bygninger både er energieffektive, CO2-neutrale og har et godt indeklima.

De seks huse i Model Home 2020-projektet er meget forskellige og består af fem enfamilie-boliger og en offentlig bygning, Green Lighthouse, der er administrationsbygning til Det naturvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet. Bolig for Livet i Lystrup uden for Aarhus, Sunlighthouse i Østrig, CarbonLight Homes i England og Maison Air et Lumière i Frankrig er nybyggede huse, mens LichtActiv Haus i Tyskland er en renovering af et enfamilieshus.

”Hele strategien bag Model Home 2020 er at demonstrere, hvordan vi kan bygge bæredygtigt med de løsninger og produkter, vi har til rådighed i dag. Hvis vi overfører løsningerne til flere bygninger, er vi i stand til drastisk at reducere CO2-udledningen fra bygninger, som står for hele 40 % af det totale energiforbrug i Europa”, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark.

Maison Air et Lumière – luftens og lysets hus – blev åbnet den 20. oktober. Husets arkitektoniske udformning understøtter balancen mellem et godt indeklima og energibesparelser. Bl.a. er taget en aktiv spiller i at regulere indeklimaet og kan ses som en slags femte facade, der er udformet og placeret for at udnytte sollyset optimalt til både energi og dagslys i huset. Huset er opbygget af moduler i forskellige former, der gør det muligt at skabe mange forskelligartede huse ud af den samme grundstruktur. Maison Air et Lumière bruger vedvarende energi bl.a. fra solfangere på taget og producerer mere energi, end det bruger.

De to danske bygninger i Model Home 2020 projektet har været i brug siden 2009. Green Lighthouse er blevet et internationalt fyrtårn for bæredygtigt byggeri og bliver ofte besøgt af både politikere, medier, arkitekter og lovgivere fra hele verden. Derudover har Green Lighthouse modtaget en række priser og anerkendelser. Enfamiliehuset Bolig for Livet var først beboet af en testfamilie i et år, hvor alle målinger efterfølgende blev gennemanalyseret for både at tilpasse bygningens installationer og høste erfaringer til de videre projekter. Huset er efterfølgende blevet solgt og fungerer i dag som et helt normalt hjem.

Som de andre huse vil Maison Air et Lumière blive brugt til fremvisning i de første seks måneder, hvorefter en testfamilie vil bo der i et år. Resultaterne fra dette år vil sammen med erfaringerne fra de andre Model Homes blive brugt i den videre udvikling af bygninger, der både er CO2-neutrale, bruger vedvarende energikilder og har et sundt og godt indeklima.

Om Model Home 2020

Model Home 2020 er et eksperiment lanceret af VELUX Gruppen som led i strategien om at bidrage aktivt til udviklingen af fremtidens bæredygtige bygninger. Det er vores vision for, hvordan dagslys og frisk luft kan gøre fremtidens bygninger klimaneutrale samtidig med, at de har et godt indeklima og er attraktive at bo i. Projektet understøtter tankerne om den kommende generation inden for bygningsdesign – ofte betegnet som “aktivhuse” (www.activehouse.org). Formålet er at skabe balance mellem energieffektivitet og et optimalt indeklima ved hjælp af en bygning, der dynamisk tilpasser sig sine omgivelser og samtidig er klimaneutral.

Model Home 2020 omfatter seks demohuse. De to huse i Danmark er opført i et samarbejde mellem VELUX Gruppen og VELFAC. Hvert Model Home hus er opført i tæt samarbejde mellem VELUX Gruppen, lokale og regionale partnere, leverandører, arkitekter, ingeniører og forskere.

I VELUX Gruppen er vi af den overbevisning, at et forsøg er bedre end tusind ekspertantagelser. Hvert hus skal afspejle og tage højde for forskellige klimatiske, kulturelle og arkitektoniske forhold i de lande, hvor de bliver opført. Husene vil være åbne for offentligheden i 6-12 måneder efter opførelsen og derefter blive solgt. De vil blive testet og overvåget for at vise, hvordan eksperimenterne virker i praksis. Husene i Danmark – Bolig for Livet i Aarhus og Green Lighthouse i København – stod færdige i 2009, husene i Tyskland og Østrig åbnede i 2010 og i 2011 kom husene i England og Frankrig med.

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

Mere information og en video om Maison Air et Lumière:

http://www.velux.com/sustainable_living/model_home_2020/maison_air_et_lumiere

Billeder til download

Se den grå linkboks øverst til højre på denne side.

Kontaktpersoner
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 30
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
Hjemmeside: www.velux.dk