Copenhagen,
14
Januar
2016
|
13:05
Europe/Amsterdam

Det gode liv tilbage på Amagerskolen

Oversigt

Uudholdelig varme om sommeren og frost inden døre om vinteren. Sådan var skoledagene ofte på Amagerskolen i Ringkøbing-Skjern kommune. Et dårligt fungerende og nedslidt ovenlyssystem fra 1970’erne på gangarealer og i skolens sportshal var synderen. Ringkøbing-Skjern kommune satte derfor gang i renovering og energioptimering af de kommunale bygninger, hvilket gjorde det muligt for Amagerskolen at igangsætte en omfattende udskiftning af deres ovenlysløsninger.

Undersøgelser fra Danmarks Tekniske Universitet viser, at hver anden folkeskole i Danmark har dårligt indeklima. Det skyldes, at mange af de danske skoler er bygget for mere end 40 år siden, og de fleste af dem er ikke blevet ordentligt vedligeholdt. Faktisk er CO2 indholdet for højt i 56 procent af klasselokalerne. Flere kommuner er i dag opmærksomme på problemet ligesom Ringkøbing-Skjern kommune, der i 2014 igangsatte en renovering af Amagerskolen.

Renoveringen har resulteret i en betydelig ændring i skolens indeklima. Undervejs i renoveringen kunne vi især mærke forskellen, når vi gik fra én gang med de gamle rytterlys og ind i en anden gang med de nye VELUX ovenlysmoduler. I dag er der behagelige temperaturer overalt inden døre, og det er så fantastisk. Om sommeren var der før ulideligt varmt, og om vinteren var der minusgrader i skolens gamle gangarealer. Vi er meget tilfredse, og både børn og voksne nyder nu det gode indeklima i fulde drag.
Katja Uth, skoleleder på Amagerskolen

Amagerskolen før og nu. Efter 40 år trængte de gamle ovenlysvinduer i den grad til en udskiftning.

Gamle skoler og dårligt indeklima

Renoveringen faldt på et godt tidspunkt. Skolereformen trådte i kraft i august måned sidste år, og den medførte længere skoledage til børnene. Derfor var det vigtigt, at skolens indeklima blev forbedret, så børnene nu har de mest optimale forhold til lange dage med indlæring. God luftkvalitet og de rigtige temperaturer på hele skolen giver ikke alene en bedre daglig trivsel på skolen, men forbedrer også børnenes præstationer mærkbart.

Ovenlysløsningen på Amagerskolen var over 40 år gammel, og behovet for en renovering var derfor påtrængende. Man ville selvfølgelig gerne have mere dagslys, men det handlede nok mest af alt om at få et bedre indeklima med fornuftige temperaturer. Efter skolereformen er det vigtigere end nogensinde før, at de mange gamle skoler bliver gået efter i sømmene. Indeklimarenoveringer er et håndgribeligt sted at tage fat, og værdien af sådan en optimering er ikke til at gøre op i tid og penge.
Mick Schou Rasmussen, direktør i VELUX Danmark

Amagerskolen har fået installeret nye rytterlys bestående af VELUX ovenlysmoduler i fire gangarealer. En del er oplukkelige moduler, så udluftningen ved både facadevinduer og ovenlysmodulerne kan skabe en skorstenseffekt, der hurtigt og effektivt udskifter luften. Skolen har fået de mest optimale forhold for naturlig udluftning, og alt er programmerbart, så ventilation og solafskærmning sker automatisk og konstant optimerer indeklimaet.

Samtidigt er skolens el-omkostninger til mekanisk ventilation faldet betydeligt. Modulerne er produceret i et energivenligt materiale og har en isoleringsevne, der er 700 gange højere end aluminium. Derfor er lærere og forældre på skolen meget glade for, at Ringkøbing-Skjern kommune har prioriteret forbedring og renovering af de kommunale bygninger, så skolen nu kan tilbyde børnene de bedste forhold fremover.

Om VELUX Gruppen

Vi sælger og markedsfører VELUX produkter i Danmark og på de nordatlantiske markeder. Alle produkter forhandles hovedsageligt igennem tømmerhandlere, byggemarkeder, samt gardin- og farvehandlere. VELUX Danmark A/S er et selvstændigt aktieselskab under VELUX Gruppen og beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere.

Om VELUX Gruppen

I over 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og -moduler til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen gardiner og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente produkter til fjernbetjening. Disse produkter er med til at sikre et sundt og bæredygtigt indeklima i forbindelse med arbejde og indlæring, leg og fornøjelse. Vi arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 40 lande og beskæftiger omkring 9.500 medarbejdere på verdensplan. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab.