28
April
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Den russiske præsident besøger Green Lighthouse

Præsident Medvedev på rundvisning i Danmarks første offentlige CO2-neutrale bygning – et fremtidshus bygget med nutidens produkter.
VELUXPageContent
Som led i sit todages statsbesøg i Danmark besøgte den russiske præsent Dmitrij Medvedev i dag Green Lighthouse i København. Præsidenten fik en rundvisning i Danmarks første CO2-neutrale offentlige bygning, der er hjemsted for Det Naturvidenskabelige Fakultets studenterservice ved Københavns Universitet.

Green Lighthouse er på mange måder en usædvanlig bygning. Den er kendetegnet ved et enestående energikoncept baseret på en kombination af termisk solvarme, oplagring af energi i sommermånederne og fjernvarme. På grund af det store indtag af dagslys er Green Lighthouse en energieffektiv bygning med høj arkitektonisk kvalitet. Naturlig ventilation sørger for masser af frisk luft og et sundt indeklima for brugerne.

“Med Green Lighthouse har vi vist, at det er muligt at opføre CO2-neutrale bygninger, der samtidig giver frisk luft og gode dagslysforhold,” siger VELUX Gruppens adm. direktør
Jørgen Tang-Jensen. “Og – hvad der er endnu mere vigtigt – så har vi vist, at man kan bygge klimavenlige bygninger med standardprodukter, som vi allerede kan levere i dag inden for byggeriet.”

Green Lighthouse har solen som omdrejningspunkt og primær energikilde. Solen sørger nemlig for energi til både belysning og opvarmning. Bygningen er yderst energieffektiv og forbruger cirka 75 % mindre energi end foreskrevet i den gældende danske byggelovgivning.

“Bygninger tegner sig for mere end 40 % af det samlede energiforbrug i Europa og udgør dermed et kæmpe potentiale i forhold til at reducere energiforbrug og CO2-udslip. Derfor fokuserer vi i VELUX Gruppen på at udvikle bæredygtige bygninger, der sikrer den størst mulige udnyttelse af solens energi,” siger VELUX Gruppens adm. direktør Jørgen Tang-Jensen.

Green Lighthouse er et konkret resultat af et strategisk partnerskab mellem Københavns Universitet, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Københavns Kommune, VELFAC og VELUX Gruppen. Visionen med samarbejdet har været at opføre en ny, bæredygtig kontorbygning med den bedst mulige balance mellem energieffektivitet, arkitektonisk kvalitet, et sundt indeklima og gode dagslysforhold. Partnerskabet modtog Dansk Industris innovationspris for samarbejde i 2009.

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.


The Newsmarket
Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: www.thenewsmarket.com/Velux.
Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til bru-gen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com.

Kontaktperson
For yderligere information kontakt:
Lone Ellersgaard
VELUX A/S
Ådalsvej 99
DK-2970 Hørsholm
Telefon kontor: +45 45 16 40 00
Telefon direkte: +45 45 16 48 18
Telefon mobil: +45 40 40 71 56
@: lone.ellersgaard@velux.com   
www: www.velux.com