14
Marts
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Den kolde vinter var også hård for VELUX Gruppens CO2-regnskab

Det er ikke kun boligejere, der har været nødsaget til at skrue op for varmen i sidste års ekstremt kolde vintermåneder. Det har VELUX Gruppen også, og det koster i CO2-regnskabet. Alligevel forventes målet for VELUX klimastrategi at blive nået.
VELUXPageContent

I 2010 er CO2-udledningen fra VELUX Gruppens fabrikker og salgsselskaber verden over steget til 109.700 ton, dvs. en stigning på 13 procent forhold til 2009.

”Selvom resultatet er lidt skuffende for os, er vi fortsat fortrøstningsfulde i forhold til vores målsætning om at reducere virksomhedens CO2-udledning. Vi har besluttet en reduktion på 20 procent i 2012 og 50 procent i 2020 set i forhold til basisåret 2007”, siger koncerndirektør David P. Meyer.

Stigningen i CO2-udledning skyldes primært den ekstremt hårde og lange vinter, som har gjort det nødvendigt at øge energiforbruget til opvarmning – særligt i de tørrehaller, hvor træet ligger til tørre, inden det bearbejdes til vinduesrammer.

Derudover har de investeringer, der er foretaget for at nedbringe CO2-udledningen, endnu ikke nået at få fuld effekt i 2010, da implementeringen er sket henover året. Det har medført, at virksomheden kun har sparet ca. 2000 ton ud af en forventet besparelse på 7.600 ton. Den besparelse vil dog alt andet lige afspejles i næste års CO2-regnskab.

Endelig skyldes stigningen i CO2-udledning øget produktion, og da virksomhedens reduktions-initiativer endnu ikke har haft fuld effekt, har de ikke kunne kompensere for kombinationen af stigende produktion og en hård vinter.

”Vi er meget ambitiøse med vores klimastrategi. Derfor har vi afsat hele 400 millioner kr. til at gennemføre markante reduktioner. Pengene bliver brugt på en vifte af forbedringer af vores fabriksanlæg, og de bliver anvendt helt efter planen”, siger koncerndirektør David P. Meyer.

I 2010 investerede VELUX Gruppen mere end DKK 30 mio. i forbedringer af produktionen, og i 2011 er der planlagt investeringer for DKK 36 mio.

Konkret har flere fabrikker fået opgraderet spånsugningsanlæg og installeret spånfyr for at optimere udnyttelsen af træspild fra træarbejdet. Et spånfyr kan dække ca. 85 procent af fabrikkens behov for opvarmning. Dermed bliver behovet for at supplere med eksempelvis gas stærkt reduceret, hvilket har stor betydning for CO2-regnskabet.

Et nyt indsatsområde i 2011 bliver at indføre energiledelse. Energiledelse handler om viden og adfærd: Sluk maskinen, når du går til pause. Sluk lyset. Sørg for at udsugningskanalerne er rene, og at aircondition anlægget kun er tændt, når det giver mening. Alene ved at indføre energiledelse forventes en CO2-besparelse på 2.500 ton.


Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.400 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

The Newsmarket

Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: www.thenewsmarket.com/Velux.
Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til bru-gen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com.

For yderligere information kontakt:

Lone Ellersgaard, pressechef
VELUX Gruppen
Ådalsvej 99
DK-2970 Hørsholm
Telefon kontor: +45 45 16 40 00
Telefon direkte: +45 45 16 48 18
Telefon mobil: +45 40 40 71 56
@: lone.ellersgaard@velux.com
www: www.velux.com