Copenhagen,
05
Juli
2022
|
09:00
Europe/Amsterdam

Den Europæiske Unions Domstol afviser endegyldigt appelsag fra VELUX konkurrent

EU-Domstolen har afsluttet mere end et årti af grundløse anklager fra vinduesfirmaet Fakro mod EU-myndighederne og VELUX Gruppen.

Domstolen har afsagt den endelige dom 30. juni 2022. Dommen afviser endegyldigt den polske vinduesproducent Fakros påstand fra 2020 om, at Kommissionens frifindelse af VELUX var fejlagtig. Dermed stadfæster Domstolen den dom, som Retten, der behandlede sagen i første instans, afsagde i 2018. Læs mere på EU-Domstolens hjemmeside her (på fransk).

Baggrund

I løbet af de seneste 16 år har Fakro fremsat flere anklager mod VELUX, som gentagende gange er blevet efterforsket af EU's konkurrencemyndigheder. EU-Kommissionen afviste den første klagesag i 2009, men Fakro indgav en ny klage til Kommissionen i 2012. Efter en grundig efterforskning afviste Kommissionen endnu engang klagen i 2018. Læs mere om klagesagen her og dommen her. Det var denne dom, som Fakro udfordrede i en appelsag i 2020, der nu endeligt er blevet afvist af domstolen.

”Jeg er glad for, at vi nu har en meget klar dom, der går vores vej. Det havde vi også forventet. Domstolen bekræfter nu, at Kommissionen har behandlet Fakros klage helt korrekt, og at Kommissionens beslutning om at afvise Fakros mange beskyldninger mod VELUX var efter bogen. Nu kan vi lægge sagen endegyldigt bag os og fortsætte med at fokusere på at drive vores forretning og servicere vores kunder."

David Briggs, CEO hos VELUX Gruppen

I dommen har Domstolen udtalt følgende:

  • At Retten i den appellerede dom afviste alle anbringenderne og konsekvent afviste sagen i sin helhed (præmis 22)
  • Med henvisning til de enkelte anbringender anfører Retten utvetydigt flere steder, ”…at Fakros argumenter derfor skal forkastes som grundløse”, (præmis 58, 78 og 81).
  • Endvidere anfører Retten i præmis 70, at ”Denne argumentation fra Fakro, som er baseret på en fejlagtig læsning af den appellerede dom, er grundløs”. Hele dommen med uddybende begrundelse og henvisning til Fakros individuelle anbringender samt en præsentation af sagens omstændigheder findes her (på fransk).                            

Om VELUX Gruppen

I over 80 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget for mennesker over hele verdenen. Produktporteføljen omfatter ovenlysvinduer og moduler til både skrå og flade tage, gardiner og solafskærmning, rulleskodder og smart home-produkter. Vores produkter bidrager til et sundt og bæredygtigt indeklima ifm. arbejde og uddannelse, fritid og fornøjelse. VELUX Gruppen arbejder globalt med salgs- og produktionsaktiviteter i mere end 38 lande og beskæftiger omkring 12.500 medarbejdere. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab, ejet af VILLUM FONDEN og Kann Rasmussen familien. I 2021 omsatte VKR Holding for DKK 26,1 mia. og VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN donerede DKK 1,8 mia. til forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

Find mere information på velux.com.