08
Februar
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

De danske kvinder kæmper for klimaet

Det er stadig de danske mænd, der kan slynge årsomkostningerne ud på varme, el og strømforbrug i hjemmet, men det er faktisk kvinderne, der til dagligt gør en forskel og derved kæmper for at nedsætte CO2-forbruget. Det viser en ny undersøgelse fra VELUX.
VELUXPageContent

Mænd skruer op for varmen, når de synes, der er for køligt i boligen, mens kvinderne tilsyneladende er mere fornuftige og tager en ekstra sweater på, når temperaturen falder. Det er ét af de resultater, som VELUX netop er kommet frem til i en stor landsdækkende analyse om danskerne og deres forhold til energiforbrug og overvejelser om CO2-udledning.

Samtidig har kvinderne det sidste års tid været markant mere fokuserede på at spare på energien i boligen end mændene. Hver tredje kvinde, der har deltaget i undersøgelsen, har f.eks. bevidst ændret vaskevaner, så de nu vasker tøj i koldere vand end før. Til sammenligning er det kun hver fjerde mand, der har gjort det samme. Tallene siger dog ikke noget om, hvorvidt det oftest er mænd eller kvinder, der ordner vasketøjet i husstanden.

I dagligdagen, er det måske nok kvinderne, der er mest fokuserede på at spare ved at skrue ned for varmen og vaske tøj i koldere vand, men når de store beslutninger skal tages om renovering af boligen, så er kønnene faktisk enige, og således har 40 % af de adspurgte valgt at foretage reparationer eller forbedringer af boligen i løbet af det sidste års tid for at spare på energien.

- Det er helt tydeligt, at danskerne er blevet mere fokuserede på at renovere deres boliger, så de også bliver miljøvenlige. I VELUX har vi i øjeblikket stor succes med at installere solvarmeanlæg, der kan opvarme op mod 70 % af husstandens forbrugsvand. Således kan man både reducere familiens CO2-aftryk og spare penge, og det interesserer de fleste i dag, siger Jesper Salskov Jensen, direktør for VELUX Danmark A/S.

Til gengæld ser det ud som om, at mændene er mere bevidste om, hvordan husstandens varme, el og strømforbrug ser ud. Hver anden danske mand, der har deltaget i undersøgelsen, kan på stående fod svare på, hvordan tallene ser ud fra det sidste årsregnskab, hvorimod det kun er hver tredje kvinde, der kender tallene. Undersøgelsen viser også, at jo ældre man bliver, jo bedre fornemmelse har man for størrelsen af sine energiudgifter – måske slår erfaringen igennem, når de høje regninger skal betales?

Graf

I analysen bliver danskerne også spurgt om, hvordan de vil prioritere i fremtiden i forhold til deres energiforbrug, og her er mændene mere fokuserede på familiens og husstandens økonomi – mens kvinderne tænker mere på at redde verden og nedbringe den samlede CO2-udledning. De sidste par år har det været meget populært at dagslysrenovere boligen med større vinduespartier, og det ses da også tydeligt, at danskerne er vilde med at få dagslys ind i boligen. Det er dog stadig kvinderne, der fokuserer mest på det.

- Generelt er begge køn meget fokuserede på at yde en ekstra indsats for at nedsætte energiforbruget, men det står klart, at kvinder og mænd har forskellige holdninger til, hvordan man gør det. Kvinderne gør en indsats i dagligdagen for at nedbringe CO2-udledningen, mens mændene tilsyneladende tænker mere langsigtet og handler ud fra husstandens privatøkonomi. Men, om man kæmper for at redde verden og miljøet eller for at nedsætte sine egne private udgifter på energi, er sådan set underordnet, så længe man blot yder en aktiv indsats, siger Jesper Salskov Jensen.

Overordnet set viser undersøgelsen, at danskerne er fokuserede på at gøre en aktiv indsats for at nedbringe CO2-udledningen. Rigtig mange har allerede valgt at renovere deres bolig, og endnu flere er klar til at gå i gang inden for det næste års tid. Med en bedre isolering, nye vinduer, og installation af nye energiformer, ser det ud som, at danskerne er klar til fremtidens udfordringer.

Undersøgelsen fra VELUX er en del af en større undersøgelse om danskernes ønsker, forventninger og overvejelser om miljø og energi - særligt i relation til deres egen bolig. Undersøgelsen er gennemført fra juni til august 2009 og godt 1300 mennesker har deltaget. Få mere inspiration på www.velux.dk eller www.veluxshop.dk.

Kontaktperson
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
www.velux.dk

Om VELUX

VELUX skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, er globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.500 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S. VKR Holding A/S er et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.