21
Oktober
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Danskerne glemmer at lufte ud

Danskerne lufter for lidt ud i deres bolig, og det giver allergi og andre gener. Tre ud af fire danskere lufter mindre ud end indeklimaeksperterne anbefaler.
VELUXPageContent

Eksperter fra bl.a. Teknologisk Institut anbefaler, at man lufter ud i sin bolig to til tre gange dagligt med gennemtræk i 10 minutter. Det kan være om morgenen, når familien har været i bad og igen om aftenen efter madlavningen. God udluftning fjerner den fugtige luft og er med til at sikre et godt indeklima og mindske risikoen for skimmelvækst, som medvirker til et usundt og generende indeklima.

Ifølge undersøgelsen er det især de unge, der glemmer at lufte ud hver dag. Blandt de unge under 21 år er det hele 50 procent, der ikke engang lufter ud dagligt, mens det tilsvarende tal for alle aldersgrupper er 12 procent. Kun 50 procent lufter dagligt ud to eller flere gange som anbefalet. Og når vi endelig lufter ud, så lufter kun ca. hver tredje ud i de anbefalede 10 minutter.

- En gennemsnitsfamilie afgiver 10-15 liter vand i døgnet gennem sved, vejrtrækning, badning, madlavning og tøjvask. Denne fugt afgives til luften og skal ud af bygningen igen, så bolig og beboere ikke tager skade. Det klares bedst ved at skrue ned for boligens radiatorer, og derefter lufte ud med flere åbne vinduer i omkring ti minutter, siger Jesper Salskov Jensen, direktør for VELUX Danmark A/S.

Boligen lufter ud, når familien arbejder
Moderne familier tilbringer imidlertid størstedelen af deres vågne tid væk fra hjemmet. Og derfor begrænser udluftningen sig ofte til en enkelt udluftning om eftermiddagen, når familien kommer hjem fra arbejde, skole eller fritidsaktiviteter. Her er boligen ofte – og især i sommerperioden - varm og indelukket efter, at solen har strømmet ind ad vinduerne i det lukkede hus i løbet af dagtimerne.

- De fleste kender følelsen af at komme hjem til et indelukket hus. Det er ofte en varm, men desværre også ubehagelig velkomst, hvor det er fristende at tænde for ventilatorer eller måske endda et aircondition-anlæg for hurtigt at køle hjemmet ned. Hvis man i stedet havde solafskærmning og automatik på sine vinduer, så de åbnede en halv time før, familien kom hjem, så ville boligen være sval og udluftet, siger Jesper Salskov Jensen.

Med programmerbare ovenlysvinduer og f.eks. rulleskodder kan boligens indeklima kontrolleres enkelt og energibesparende. Alt efter dagens vejrudsigt kan vinduerne programmeres til at åbne og lukke samtidig med at afskærmningsløsninger kører op og ned, når det er mest optimalt i forhold til indeklima, vejrforhold og familiens behov.

De programmerbare løsninger fra VELUX gør, at man ikke behøver at være hjemme, når der skal luftes ud eller afskærmes – og man behøver ikke at være bange for regn, for VELUX regnsensor lukker automatisk vinduet ved den første dråbe. Resultatet er både besparelser og et bedre indeklima i den varme sommerperiode.

Om vinteren, når det er mørkt og koldt, kan kuldenedfald tilsvarende begrænses, hvis rulleskodderne er nede om natten, mens solens varme høstet i dagtimerne fastholdes inden døre. Og er man ikke i gang med en større renovering, hvor boligens vinduer udskiftes, så kan man stadig fra VELUX’ omfattende tilbehørsprogram vælge at eftermontere afskærmningsløsninger, der giver samme muligheder og betjening som de mest moderne ovenlysvinduer fra VELUX.

Multifunktionelle rum stiller nye krav
Også boligens udvikling stiller nye krav til reguleringen af indeklimaet. I det moderne hjem er de fleste rum i dag multifunktionelle. Det gælder f.eks. køkkenet, der også er spisestue, bruges til hygge, arbejde foran computeren, lektielæsning, TV-kiggeri og andre af familiens gøremål. Det stiller ikke alene krav til rummets fleksibilitet, men også kontrollen af lys og luft.

Når man overvejer at renovere køkkenet eller andre af boligens rum, er det derfor en god idé at starte med en vurdering af behovene for dagslys, afskærmning og udluftning, og dermed også de mange muligheder for en optimering af indeklima og energiforbrug til lys, varme og køling. Placeringen af vinduerne for lys og luft er naturligvis væsentlig, men også det rigtige valg af afskærmningsløsninger, har stor betydning.

Danske familier har ofte ikke så meget tid til samvær. Det gør det vigtigt, at familien har mulighed for at kunne være i de samme rum med hver deres gøremål. Netop derfor har udvikling af fleksible løsninger til klimastyring og afskærmning – der vel at mærke kun udgør en lille andel af investeringen ved større renoveringer - altid stået højt på VELUX dagsorden.

Undersøgelsen fra VELUX er en del af en større undersøgelse om danskernes forventninger og overvejelser om miljø og energi, og særligt i relation til deres egen bolig. Undersøgelsen er gennemført fra juni til august 2009 og godt 1300 mennesker har deltaget. Få mere inspiration på www.velux.dk eller www.veluxshop.dk.

Kontaktperson:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: VELUX-DK@VELUX.com
www.velux.dk

Om VELUX
VELUX skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, er globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.500 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S. VKR Holding A/S er et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

Download foto i stort format