11
Maj
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Danmarks mest klimavenlige børneinstitution åbner

En hverdag i sunde rammer, der bidrager positivt til miljøet og børnenes trivsel og læring. Det er virkeligheden for mere end 100 børn og voksne i børneinstitutionen Solhuset i Hørsholm.
VELUXPageContent

Den 10. maj slog institutionen officielt dørene op med taler og snorklipning ved blandt andre socialminister Benedikte Kiær. Solhuset er Danmarks mest klimavenlige børneinstitution og skabt til at vise vejen for fremtidens bæredygtige byggeri.

På Breeltevej 3 i Hørsholm er der blevet bygget en helt ny integreret børneinstitution disponeret som en lille by med små gader, stræder og torve. Den labyrintiske verden af små særprægede, oplevelsesrige områder udenfor og store, skulpturelle rum med optimale dagslysforhold indenfor indbyder til masser af leg, læring, fysisk udfoldelse og kreativitet. Huset er lavet i sunde og bæredygtige materialer og har passende fået navnet Solhuset, fordi solen er husets primære energi- og lyskilde.

- Solen giver gratis energi og reducerer behovet for elektrisk belysning, men gevinsten ved dagslys er ikke kun energimæssige besparelser. Dagslys har en positiv effekt på både voksne og børns humør og koncentrationsevne og kan reducere sygefraværet markant. I Solhuset bliver alle rum forsynet med dagslys fra mindst to sider, og det meget store glasareal i facaden og ikke mindst det usædvanligt store antal ovenlysvinduer bevirker, at huset får 3,5 gange så meget dagslys, som bygningsreglementet påkræver i dag, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

Tirsdag den 10. maj var der officiel åbningsdag af børneinstitutionen med taler af blandt andet borgmesteren i Hørsholm, Morten Slotved, og Socialminister Benedikte Kiær, der også klippede snoren til Solhuset over. Institutionen blev dog allerede taget i brug i februar måned i år, og det havde givet børnene tid til at lave deres egen klimasang, som de selv fremførte før, der blev taget hul på de officielle taler.

Optimale dagslysforhold

Dagslys er noget af det vigtigste for os som mennesker, og især i skoler og børneinstitutioner er der et særligt behov for at styrke trivslen og indlæringsevnen hos børnene. Ifølge forskning fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) stiger børns indlæringsevne med op til 15 %, hvis der sikres et godt indeklima med dagslys og frisk luft. Dagslys og ventilation nedsætter ikke bare risikoen for astma og allergi, men er med til at stimulere børnenes motivation og muskelkoordinering, så de får nemmere ved at koncentrere sig om deres leg.

I Solhuset er dagslyset udnyttet til fulde og har fået optimale forhold med intet mindre end ét ovenlysvindue pr. 18 m2 gulv. Vinduerne er strategisk placeret, så de også giver mulighed for naturlig ventilation med automatisk opluk af både facade- og ovenlysvinduer inden døre. Kombinationen af dagslys og frisk luft skaber de ideelle rammer for et sundt indeklima, og det vil omkring 100 børn og 30 voksne få glæde af i Solhuset fremover.

Visioner for fremtidens byggeri

Et godt indeklima er en forudsætning for god trivsel, især fordi vi tilbringer rigtig meget tid inden døre. I den vestlige verden bruger vi mere end 90 % af vores tid indenfor, og opvarmning og nedkøling af vores boliger står for mere end 40 % af det samlede energiforbrug. Det er en udfordring, som stiller store krav til fremtidens byggeri. Solhuset sætter helt nye standarder for energi, indeklima og miljø og kan derfor være med til at vise vejen for fremtidens bæredygtige byggeri.

Visionen med Solhuset har fra starten været at skabe et aktivt hus, der giver mere end det tager, og institutionen er således bygget med fokus på de såkaldte Aktivhus-principper: Indeklima, miljø og energi – både energieffektivitet og vedvarende energi.

- Solhuset er bygget efter fremtidens standarder for bæredygtigt byggeri med fokus på tilgængelige ressourcer og valg af bæredygtige materialer. Både tag og facader er integreret i byggeriets samlede energiprofil og bygget til at bidrage aktivt til husets energiproduktion. Byggeriet har derfor reelt en positiv indvirkning på miljøet, fordi energibehovet i Solhuset dækkes af vedvarende energikilder, der samlet set producerer mere energi, end institutionen selv bruger, siger Jesper Salskov Jensen.

Med 50 m2 solfangere, 1.000 m jordvarmeslanger og ca. 250 m2 solceller til at dække bygningens drift, automatik og apparater, vil Solhuset ikke bare være selvforsynende med energi, men have en beregnet overproduktion af energi på 8 KWh/m2 årligt.

Børn med omtanke for miljøet

Solhusets energidesign gør bygningen fuldstændig CO2-neutral, og det giver Solhuset status som Danmarks mest klimavenlige børneinstitution. Børneinstitutionen er bygget med fokus på både naturen og det miljø, som Solhuset er en del af, og derfor er det også meningen, at børnene i Solhuset allerede som små skal lære, at det kan betale sig at spare på energien og værne om både miljøet og naturen.

- I Solhuset lærer børnene, hvordan man kan udfolde sig i samspil med naturen uden at belaste miljøet. Byggeriet sætter således ikke bare nye standarder for fremtidens byggeri, men også for fremtidens børneinstitution. Solhuset kan blive en inspiration til, hvordan man kan arbejde med klimapædagogik i daginstitutioner og skoler, så børn allerede som små lærer at værne om miljøet, naturen og dens ressourcer, siger Jesper Salskov Jensen.

Solhuset er udviklet i et strategisk partnerskab mellem Hørsholm Kommune, VKR Holding A/S og Lions Børnehuse. Børneinstitutionen er opført af Hellerup Byg A/S i samarbejde med CCO arkitekter a/s og Rambøll. VELUX, VELFAC, SONNENKRAFT, Windowmaster, drexel und weiss og SUPERWOOD A/S er materialepartnere i Solhuset og har leveret ovenlys- og facadevinduer, solvarmeanlæg, intelligent styring, naturlig og mekanisk ventilation samt facadebeklædning.

European Solar Days

Mellem den 12. og 14. maj fejrer 17 europæiske lande solenergien og dens muligheder. Og i år er Danmark for første gang blandt deltagerne. Blandt de 40 forskellige events, der er fordelt over hele landet, er Solhuset – Lions Active House i Hørsholm. De holder åbent hus den 14. maj klokken 10 – 12 for alle, der er interesserede i at opleve et eksempel på fremtidens børneinstitution, hvor klima, energi og sundhed er i fokus.

Mere information:

Læs mere om fremtidens bæredygtige bygninger og de såkaldte Aktivhuse på www.activehouse.info

Billeder

I Solhuset er der rigelige mængder af dagslys, og det er helt afgørende for børns trivsel samtidig med, at det stimulerer deres leg og læring.

Fotokreditering: Adam Mørk

Legende børn i Solhuset Legende børn i Solhuset

Download billede i større format

Download billede i større format


For mere information kontakt venligst:

Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
Hjemmeside: www.velux.dk

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.