Copenhagen,
23
April
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Dagslys kan forbedre virksomheders konkurrenceevne

Fordi naturligt lys påvirker kreativiteten og koncentrationsevnen positivt, er dagslys et afgørende parameter for fremtidens byggeri.
VELUXPageContent

Med dagens åbning af det bornholmske hotel og konferencecenter Green Solution House har fremtidens bæredygtige byggeri fået et helt nyt pejlemærke. Huset gør brug af en lang række grønne løsninger med fokus på blandt andet bæredygtighed, genanvendelse af materialer og lavt energiforbrug. Også optimering af dagslys og et sundt indeklima er tænkt ind i byggeriet, og det er der en særdeles god grund til, fortæller Jørgen Tang-Jensen, administrerende direktør i VELUX Gruppen.
 
”Det er undersøgt og bevist, at dagslys stimulerer menneskers præstationer og evne til at koncentrere sig. Af samme årsag kan virksomheder øge deres produktivitet ved at tænke dette ele-ment ind i fremtidens byggerier. At et bæredygtigt byggeri sagtens kan gå hånd i hånd med et sundt indeklima er Green Solution House et meget håndgribeligt eksempel på”, siger Jørgen Tang-Jensen.
 
Medarbejderes produktivitet kan øges op til 15%
Direktørens ord bliver bakket op af en række internationale undersøgelser på området, som viser at produktiviteten kan øges op til 15% ved at forbedre daglysforholdene på arbejdspladsen. Man kan altså med en forbedring af bygningens indeklima øge trivslen og produktiviteten blandt medarbejderne. Samtidig er investeringen i et løft af bygningens indeklima hurtigt tjent ind, idet udgifterne til at opføre og vedligeholde en bygning er langt lavere end til medarbejderes lønomkostninger. Derfor kan det godt betale sig at tænke gode indeklimaforhold ind fra start af, når bygninger skal renoveres og designes.

Green Solution House er netop en lysende showcase på, hvordan det er muligt at integrere dagslys og opnå en god balance mellem dagslysniveau, indeklima og energiperformance. Dagslys har været et af udgangspunkterne i designet af den nye bygning, som skal benyttes til konferencer, og hvor kreativitet, produktivitet og koncentrationsevne er alfa og omega for et godt resultat.

Bæredygtige AktivHus principper flot indfriet
Green Solution House er desuden skabt i henhold til de såkaldte AktivHus principper, som dækker over byggerier, der sætter mennesket i centrum og fokuserer på et byggeris komfort-, energi- og miljødimension i en balance ud fra et overordnet ønske om at tage hensyn til mennesket og vores fremtidige eksistens. Tanken er således, at der i alle led i byggeriet er tænkt sundt indeklima, miljøansvar og genanvendelse af ressourcer ind med det formål at sikre et eksistensgrundlag for kommende generationer. 

Alle AktivHus parametre er indfriet til fulde i Green Solution House, men især komfortparametrene dagslys, luftkvalitet og inde temperatur er der taget godt højde for, og de kan bl.a. andet nøje følges via en app-baseret monitorering af indeklimaet i hotellets såkaldte Smart Rooms. Et sundt indeklima giver positiv effekt her og nu, ligesom effekten af et dårligt indeklima kan føre til manglende koncentration og fokus.
 
Foto: Green Solution House

Download foto i høj opløsning

​​

FAKTA
VELUX Gruppen har leveret følgende produkter til Green Solution House:
196 VELUX ovenlysmoduler med solafskærmning
15 ovenlysvinduer
29 ovenlyskupler
4 lystunneller

Forskning
Medarbejderes produktivitet øget 15% med mere dagslys
  • Et amerikansk studie, har vist, at en række virksomheder har formået at øge medarbejderes produktivitet med 15% ved at flytte til en ny bygning med bedre dagslys forhold.
  • Kilde: http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/30769.pdf, ”A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants” af L. Edwards and P. Torcellini
Arbejdsglæde højnet grundet bedre dagslysforhold
Udgifter til drift og vedligeholdelse af en bygning er fem gange højere end udgifter til at opføre en bygnig
For et kort overblik over forskning om dagslysets betydning for trivsel, sundhed og produktivitet se endvidere s. 27, DEIC håndbogen, udgivet af VELUX Gruppen januar 2015, https://www.velux.com/velux_group/contact/publications
 
 
Om Green Solution House 
Green Solution House er et bæredygtigt hotel og konferencecenter i Rønne på Bornholm. Projektet er blevet til i et strategisk partnerskab med Realdania, VELUX Gruppen, Autodesk Research, GXN Innovation og Saint-Gobain gruppen. Partnerne har samarbejdet fra tidligt i projektet om at skabe innovative grønne løsninger med cirkulær bæredygtighed som hovedprincip i renovering og udvidelse af det tidligere Hotel Ryttergården. 
 
Om VELUX Gruppen
I mere end 70 år har VELUX Gruppen skabt bedre boliger for mennesker verden over ved at bringe dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af såvel ovenlysvinduer og ovenlysmoduler som en lang række dekorations- og solafskærmningsprodukter, rulleskodder, indbygningsprodukter og intelligente fjernbetjeninger. Det er produkter, der bidrager til et sundt indeklima og bæredygtige løsninger – til leg og læring, arbejde og fornøjelse. Med salgsselskaber og fabrikker i flere end 40 lande arbejder VELUX Gruppen globalt og har omkring 10.000 medarbejdere verden over. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com eller downloade pressemateriale på press.velux.com. 
 
Om VELUX Danmark
VELUX Danmark A/S sælger og markedsfører ovenlysvinduer, ovenlyskupler, ovenlysmoduler, lystunneler, solafskærmning og elbetjening på det danske og nordatlantiske markeder.
 
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Kathrine Westermann
Media Relations Manager, VELUX Gruppen
Mob. 22 81 55 95 eller kathrine.westermann@velux.com