02
Juli
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Byg ovenlysvinduerne længere ned i tagfladen

BoligJobOrdningen blev genindført i slutningen af april og gælder nu hele 2013 og 2014.
VELUXPageContent


Som noget nyt er sommerhuse og fritidshuse nu også dækket af ordningen, og det giver nye muligheder for renovering for de mange danske sommerhusejere. En VELUX ovenlysløsning giver nyt liv til sommerhuset og sikrer samtidigt et sundt indeklima året rundt.

De danske yderkommuner, der traditionelt har mange sommerhuse, har kæmpet for, at BoligJobOrdningen også kom til at gælde for sommerhuse og fritidsboliger. De kan nu glæde sig over, at det fra den 22. april 2013 blev en realitet. Hvis man eksempelvis anvender fradraget på en nødvendig renovering af taget i sommerhuset, så kan de sparede penge anvendes til en VELUX ovenlysløsning, der giver daglig glæde og fornyet energi til boligen. Installationen af et ovenlysvindue trækker dagslyset helt ind i stuen, skaber et forbedret indeklima, og øger komforten hele året rundt.

- Danskernes brug af sommerhuse har ændret sig fra at være en bolig, der primært blev brugt om sommeren. I dag benyttes boligerne i højere grad som fritidshuse, der benyttes hele året rundt. Det stiller nogle nye krav til sommerboligernes kvalitet og indeklima, da boligerne som udgangspunkt er integrerede med den omkringliggende natur. Den øgede brug af fritidsboligen har skabt behov for bedre indeklima og udnyttelse af dagslyset inden døre, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

Dagslys og naturlig udluftning
Udvidelsen af BoligJobOrdningen er en kærkommen mulighed for at renovere fritidsboligen, så den kan bruges hele året. VELUX ovenlysløsninger trækker dagslyset ind i sommerhusene, hvilket forbedrer livet inden døre, og VELUX ovenlysvinduer eller ovenlyskupler kan samtidigt afhjælpe problemer med fugt i boligen. Det er vigtigt, da det ikke er kulden i sommerhuset, der skaber et dårligt indeklima, men derimod fugt. Er fugtigheden for høj, så medfører det ofte dårlig lugt, og i værste fald skimmelsvamp i sommerhuset.

- På trods af, at danskerne bruger deres sommerhuse mere og mere, så står mange af boligerne stadig tomme en stor del af året, og det har stor betydning for boligernes indeklima. Der er derfor mange boligejere, der har elvarmen kørende for at holde huset tørt og fri for fugt, når det ikke er beboet, og det betyder, at flere sommerhuse har et elforbrug svarende til to tredjedele af forbruget i et helårsbeboet parcelhus. Hvis man bruger BoligJobOrdningen til at installere VELUX INTEGRA® ovenlysløsninger med automatisk udluftning i sommerhuset, så reduceres behovet for elopvarmning, hvilket formindsker elforbruget, samtidigt med at indeklimaet forbedres, siger Jesper Salskov Jensen, direktør i VELUX Danmark A/S.

VELUX INTEGRA® giver boligejerne mulighed for at tidsindstille ovenlysvinduerne, så de automatisk udlufter fritidshuset, når det passer – uanset om huset er beboet eller tomt. Det gør det let og uproblematisk at sikre et optimalt indeklima, da man ikke skal ikke skal rundt i hele boligen for at åbne og lukke vinduerne. VELUX INTEGRA® fås i både elnetdrevne og solcelledrevne udgaver, der begge har en indbygget regnsensor, der automatisk lukker ovenlysvinduet eller ovenlyskuplen når de første dråber rammer ruden.BoligJobOrdningen dækker nu også sommer- og fritidshuse, og det giver nye muligheder for at renovere boligerne. Ved at benytte ordningen til at installere VELUX ovenlysløsninger, så bliver dagslyset trukket ind i sommerhusene, hvilket giver et sundt og behageligt indeklima – hele året.

Download foto

Om VELUX Gruppen
VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.com.

The Newsmarket
Du kan finde videoer af broadcastkvalitet fra VELUX Gruppen på The Newsmarket: thenewsmarket.com/Velux
Førstegangsbrugere af The NewsMarket kan registrere sig på sitet. Har du spørgsmål til brugen af The NewsMarket, e-mail venligst journalisthelp@thenewsmarket.com

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Jesper Salskov Jensen, direktør
VELUX Danmark A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 17 46 47
Fax: 45 16 45 55
E-mail: velux-dk@velux.com
velux.dk og veluxshop.dk
Følg VELUX Danmark på facebook.com/VELUXDanmark