Copenhagen,
20
April
2016
|
10:00
Europe/Amsterdam

Usunde boliger gør os syge

Usunde boliger kan være årsag til sygdom, influenzalignende symptomer og vedvarende træthed blandt danskere. Det viser en ny europæisk undersøgelse fra VELUX Gruppen og det tyske Humboldt Universitet.

HEALTHY HOMES BAROMETER 2016 
Læs rapporten i sin helhed her.

Undersøgelsen identificerer fem kendetegn ved usunde boliger, som byggebranchen og politiske beslutningstagere skal arbejde sammen om for at forbedre den almene trivsel og forhindre et fald i produktiviteten.

Et stort antal danskere lider af helbredsproblemer og mangel på velvære i dagligdagen. I undersøgelsen svarer 17 % af danskerne, at deres helbredstilstand er under middel. 23 % føler sig sjældent energiske, og hele 53 % har fra tid til anden ondt i halsen og en næse, som løber.

Det er dårlige nyheder både for det enkelte individ, men også for samfundet generelt. De potentielle omkostninger på europæisk plan er milliarder af euro – i form af sygedage, behandlinger og de afledte effekter af manglende livskvalitet.

Healthy Homes Barometer 2016 har med 14.000 europæiske respondenter på tværs af 14 lande, heriblandt Danmark, forsøgt at opnå en bedre forståelse af, hvordan europæernes hjem påvirker helbredet.

De boliger, vi lever i, er afgørende for familiens sundhed og velvære. De skal tilbyde gode betingelser for nattesøvn, have et godt indeklima og bidrage med masser af dagslys. Resultaterne af undersøgelsen bør noteres af både byggebranchen og politiske beslutningstagere, og den skal være med til at sætte en retning for renoveringen af den eksisterende bygningsmasse, samt for nye byggerier,
siger Michael K. Rasmussen, Chief Marketing Officer i VELUX Gruppen.

Den usunde boligs fem kendetegn

Undersøgelsen peger på fem kendetegn ved europæiske boliger, der afgør, om vores hjem er sunde eller usunde. De er relateret til både boligens konstruktion og folks daglige rutiner. De er:

  • Gode betingelser for nattesøvn
  • Komfortabel indetemperatur
  • Tilstrækkelig mængde af dagslys
  • Frisk luft
  • Passende luftfugtighed

Resultaterne taler for sig selv. Europæere, der lever i kolde huse eller har mug i deres hjem, er cirka 50 % mere disponible for blandt andet næse- eller halsinfektioner. Har boligen optimale betingelser for en behagelig nattesøvn, er 50 % af de adspurgte mere tilbøjelige til at svare, at de har et godt helbred og føler sig energiske. Har boligen en tilstrækkelig mængde dagslys, næsten halveres risikoen for at føle sig energiforladt, mens et begrænset energiniveau for de, der aldrig lufter ud, er dobbelt så sandsynlig i forhold til dem, der får frisk luft ind i hjemmet to til fire gange dagligt.

Sundhed og boligtilfredshed går hånd i hånd

Healthy Homes Barometer 2016 undersøger, hvad der skaber velvære og trivsel i hjemmet. Resultaterne på europæisk plan viser, at gode betingelser for nattesøvnen, masser af frisk luft og dagslys er blandt de vigtigste parametre for, hvorvidt man er tilfreds med sin bolig. Selv et godt indeklima er vigtigere end for eksempel lave energiomkostninger, når man kigger på, hvad der skaber en høj tilfredshed med egen bolig.

Jeg tror, at vi fremadrettet er nødt til at se det bæredygtige hjem i et bredere perspektiv og ikke blot fokusere på, hvordan man sparer energi, men også hvordan man sikrer et godt helbred og en høj livskvalitet,
siger Michael K. Rasmussen, Chief Marketing Officer i VELUX Gruppen.

Blandt de adspurgte danskere svarede knap 7 %, at de ikke er tilfredse med deres nuværende bolig. De tre faktorer, der er afgørende for danskernes tilfredshed med egen bolig, er:

  1. Boligens generelle tilstand
  2. Optimale betingelser for nattesøvn
  3. Hjemmets størrelse

 

Konsekvensen af usunde boliger i Europa

Udvalgte resultater fra Healthy Homes Barometer 2016:

Europæere, der lever i kolde huse, er ca. 50 % mere tilbøjelige til at lide af næse- og halsinfektioner.
78 % af europæerne bor i huse, der var for kolde i løbet af vinteren 2015. 15 % fortæller, at det var tilfældet det meste eller hele af vinteren.

Europæere, hvis bolig tilgodeser nattesøvnen, er 50 % mere tilbøjelige til at føle, at de har et bedre helbred og er energiske.
71 % svarer, at de ikke har optimale søvnbetingelser i deres hjem. En ud af tre siger, at deres søvnkvalitet indenfor de seneste fire uger har været dårlig eller temmelig dårlig.

Europæere, som ikke lufter ud i deres hjem, er mere end dobbelt så tilbøjelige til at føle sig energiforladte i sammenligning med europæere, der lufter ud to til fire gange daglig.
59 % af europæerne lufter ikke ud mindst to gange dagligt.

Tilstrækkeligt dagslys i hjemmet halverer risikoen for at føle sig energiforladt.
40 % af europæerne, som mangler dagslys i deres stue, føler sig sjældent eller aldrig energiske. Er niveauet af dagslys tilstrækkeligt, falder andelen til 23 %.

Europæere, der har mug i deres bolig, er 50 % mere tilbøjelige til at lide af tørhed eller irritation i halsen.
Blandt europæere med mug i boligen har op til 60 % oplevet tørhed eller irritation i halsen. For europæere uden mug i boligen er det tilsvarende tal 40 %. 

Healthy Homes Barometer 2016 bliver præsenteret 20. april på Healthy Buildings Day i Bruxelles, Belgien.

 

Om VELUX Gruppen

I 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysløsninger til både skrå og flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 9.500 medarbejdere, heraf ca. 2.450 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på velux.dk.